top of page

II posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 15 grudnia 2021 r.

W dniu 15 grudnia 2021 r odbyło się online II posiedzenie Zarządu Głównego. W posiedzeniu wzięło udział 21 członków Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście: Marzena Majdzik – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, Jolanta Likus – dyrektor BZG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITPNiG,

Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś – pracownik Biura Zarządu Głównego

Posiedzenie poświęcone było głównie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz sprawom organizacyjnym Zarządu Głównego. Sekretarz generalny poinformował zebranych, że w okresie między 3 a 15 grudnia odbyło się kilka spotkań, m.in. spotkanie online z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym wzięli udział sekretarz generalny SITPNiG, dyrektorka Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Joanna Kubit i dyrektorka BZG, Jolanta Likus. Spotkanie dotyczyło utworzenia, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Branżowych Centrów Umiejętności Planuje się, że będą one działały przy szkołach zawodowych lub centrach kształcenia zawodowego. Ich rolą ma być m.in. upowszechnianie uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy, analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności w danej branży, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób dorosłych itp. Centra będą działały we współpracy z organizacją branżową. Jest duża szansa, że takie centrum zostanie zorganizowane przy popularnej „Naftówce” w Krośnie i będzie powiązane z branżą „Geologia, Górnictwo otworowe i Gazownictwo”. Zadeklarowaliśmy udział stowarzyszenia w tym przedsięwzięciu.

Dzięki Kol. Dominikowi Staśko doszło do spotkania z prezesem Hydrogen Poland, Pawłem Piotrowiczem, który wyraził zainteresowanie tematyką naszego Kongresu, a także współpracą z SITPNiG. Ewentualny udział Hydrogen Poland w Kongresie, przygotowanie prezentacji i zorganizowanie panelu dyskusyjnego zostaną omówione na spotkaniu z przewodniczącym Komitetu programowego Kongresu, kol. Janem Lubasiem.

Na posiedzeniu podjęta została uchwała powołująca wiceprezesów SITPNiG, którymi zostali: Bogusława Gutowska, Jan Lubaś i Jan Artymiuk. Na funkcję skarbnika SITPNiG powołany został Krzysztof Knap. Członkowie zarządu podjęli również uchwałę powołującą organy doradcze Zarządu Głównego SITPNiG na kadencję 2021-2024. Przewodniczący i składy organów doradczych zostaną przedstawione do zatwierdzenia po nadesłaniu kandydatur przez Zarządy Oddziałów.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący komitetu programowego kongresu J. Lubaś poinformował zebranych o trwających pracach nad przygotowaniem kongresu. Został zatwierdzony podział na trzy sekcje: górniczą, energii odnawialnej i rafineryjną. Wstępnie sprecyzowano jakie będą prezentacje. Do połowy stycznia mają być nadesłane streszczenia referatów do oceny.

45 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page