top of page

III Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 29 grudnia 2021 r.

W dniu 29 grudnia 2021 r. odbyło się w trybie hybrydowym III posiedzenie Zarządu Głównego. W posiedzeniu wzięło udział 18 członków Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście: Marzena Majdzik – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, Andrzej Gonet – przewodniczący Głównego sadu Koleżeńskiego, Jolanta Likus – dyrektor BZG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITPNiG, Katarzyna Matuszewska, dyrektorka OSiR. W biurze Zarządu Głównego w Krakowie spotkali się: prezes SITPNiG, Rafał Wiśniowski, Jan Lubaś, wiceprezes Jan Artymiuk, sekretarz generalny Janusz Pudło, skarbnik Krzysztof Knap, i dyrektorka Biura Zarządu Głównego Jolanta Likus. Pozostali członkowie Zarządu i goście brali udział w posiedzeniu online.

Moderatorem spotkania była kol. Dominika Bernaś – pracownik Biura Zarządu Głównego

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzeniu stosownymi uchwałami planów pracy Oddziałów i Zarządu Głównego, prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2022, a także powołanie składu osobowego Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej.

92 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page