top of page

Międzynarodowa konferencja "Geotechnology and Energy" AGH 24-26.05.2023

W dniach 24 - 26.05.2023 r. odbyła się w Zakopanem Międzynarodowa konferencja "Geotechnology and Energy" AGH 2023, zorganizowana przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Inaugurację Sesji konferencyjnej dokonał Dziekan Wydz. WNiG Kol. prof. Mariusz Łaciak. Głos zabrali również obecni na Spotkaniu - J.M. Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor AGH i zarazem prezes SITPNiG Kol. prof. Rafał Wiśniowski, prezes Lotos Petrobaltic S.A. Grzegorz Strzelczyk, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. Barbara Uliasz-Misiak i inni.

W drugim dniu konferencji odbyły się trzy Sesje plenarne. Głównym prowadzącym był Kol. prof. Stanisław Nagy - przewodniczący Komitetu Naukowego, który świetnie moderował tematykę Sesji. Podczas Sesji 2 i 3 obradom przewodniczyli również Kol. prof. Jerzy Stopa oraz Kol. prof. Adam Szurlej.W trzecim dniu Konferencji oprócz trwającej drugi dzień Sesji posterowej, odbyło się Forum polsko-ukraińskie, w którym uczestniczył prof. Oleg Vytyaz z Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu; obradom przewodniczył Kol. prof. Jan Ziaja.

Zaprezentowano kilkanaście posterów autorstwa pracowników naukowych Wydziału WNiG. Osobiście byłem odpowiedzialny za prezentację posteru pt. "Odzysk litu z wód złożowych z użyciem sorbentów preparowanych metodą druku 3D". Poster przedstawia wyniki prac realizowanych w ramach projektu pt. „Technologia kompleksowego odzysku litu i wody użytkowej z odpadowych wód złożowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy LIDER/34/0174/L-12/20/NCBR/2021. Jednocześnie dołączam wybrane fotografie relacjonujące udział kilkudziesięciu przedstawicieli świata nauki i biznesu, w tym prezesów i dyrektorów krajowych spółek wydobywczych, uczestniczących w zwiedzaniu przedmiotowej Sesji.

Odbyły się również warsztaty otwarte dot. magazynowania i wychwytywania dwutlenku węgla (CCS), którym przewodniczył Kol. prof. Stanisław Nagy.Foto archiwum SITPNiG O/ Kraków - Albin Wojnar

78 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page