top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG - 02.12.2020

W dniu 2 grudnia odbyło się on-line, za pośrednictwem programu VMS, posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) SITPNiG. W spotkaniu wzięło udział 5 członków Komisji oraz Prezes SITPNiG – Paweł Stańczak. Głównym celem posiedzenia był wybór nowego przewodniczącego GKR z powodu śmierci dotychczasowego przewodniczącego, kol. Stanisława Józefczyka.Posiedzenie rozpoczął Prezes Paweł Stańczak, który przedstawił porządek posiedzenia. Po zaakceptowaniu proponowanego porządku obrad, członkowie Komisji wybrali spośród obecnych nowego przewodniczącego i zastępcę. Na funkcję przewodniczącej została wybrana Marzena Majdzik, dotychczasowa wiceprzewodnicząca, a na zastępcę przewodniczącego Krzysztof Janas. Został również uzupełniony skład Komisji do której wszedł Piotr Kosowski z Oddziału SITPNiG w Krakowie, wybrany podczas WZD w 2016 r na zastępcę członka GKR. Po zakończeniu wyborów Prezes oddał głos nowej przewodniczącej, która poprowadziła dalsze posiedzenie, prosząc zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłego, dotychczasowego przewodniczącego Stanisława Józefczyka. Następnie członkowie Komisji przedyskutowali i zatwierdzili sprawozdanie z działalności GKR w kadencji 2016-2020.42 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page