top of page

Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku

W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku – członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Pomorskiej Rady Federacji SNT NOT w Gdańsku.Radość ze spotkania się po 8-miesiecznej przerwie, związanej z pandemiczną sytuacją w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, przerosła wszelkie oczekiwania.

Podczas Posiedzenia omówiono następujące tematy:

1. Prezes Oddziału kol. Zbigniew Oskroba przekazał informację z Posiedzeń on-line Zarządu Głównego SITPNiG m.in. o: XIII Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników, obchodach Jubileuszu 75-lecia Stowarzyszenia oraz wysokości górnej granicy zapomogi przyznawanej przez Komisję Pomocy Koleżeńskiej przy ZG.

2. Prezes poinformował zebranych o dotychczasowej działalności Oddziału – merytorycznej, finansowej oraz wydawniczej - artykuły do WNiG oraz do Biuletynu Informacyjnego Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

3. Przekazano informację o kosztach poniesionych przez Zarząd Oddziału w Gdańsku w związku z wydaniem książki pn. „Gazownictwo na Pomorzu Gdańskim – Gazownia pierwszej latarni morskiej w Gdańsku Nowym Porcie 1819 – 1860” autorstwa Tadeusza Gruszczyńskiego oraz o przekazanych egzemplarzach do różnych instytucji i członków Oddziału.

4. Prezes złożył sprawozdanie z działalności w br. Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przy Zarządzie Oddziału – przeprowadzone szkolenia, konsultacje oraz egzaminy na uprawnienia energetyczne (dozorowe i eksploatacyjne).

5. Prezes poprosił Przewodniczących Kół o zweryfikowanie Planu działalności na 2021 rok, po umożliwieniu podjęcia tej działalności. Jeżeli tylko sytuacja pozwali, Zarządy Kół zobowiązały się do realizacji przynajmniej części zaplanowanych pozycji.

6. Sekretarz Oddziału poprosiła o dalszą weryfikację stanu członków w poszczególnych Kołach. Omówione zostały również płatności składek członkowskich, szczególnie od członków wpłacających składki indywidualnie na konto.

7. Podjęto uchwały związane z: przyjęciem nowych członków do struktur Oddziału, skreśleniem z listy członków oraz wystąpieniem do Zarządu Głównego z wnioskami na odznaczenia SITPNiG oraz NOT.

8. Podjęto również uchwałę w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu szkoleniowo-technicznego członków Koła PSG na Warmię, m.in. w celu zapoznania się z działalnością biogazowni rolniczej.

Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie i będzie na tyle bezpiecznie, że wrócimy do bieżącej działalności statutowej i cyklicznych spotkań członków wszystkich Kół.


Foto Archiwum SITPNiG Oddział w Gdańsku

184 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


bottom of page