top of page

Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w GdańskuW dniu 16 marca 2022 roku odbyło się Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku – członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału, a także członków organów doradczych Zarządu Głównego SITPNiG i Pomorskiej Rady Federacji SNT NOT w Gdańsku. Spotkanie miało miejsce w siedzibie NOT.

Po powitaniu wszystkich uczestników przybyłych na spotkanie, Prezes Oddziału Zbigniew Oskroba wraz z Wiceprezesem Zdzisławem Nowakiem dokonali uroczystego wręczenia Srebrnych, Złotych i Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG i NOT oraz Dyplomu Zasłużonego Seniora SITPNiG.


W dalszej części spotkania Prezes Oddziału przekazał zebranym ustalenia z Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG, który odbył się w grudniu ub.r. w Wieliczce, tj.: wyniki wyborów nowych władz na kadencję 2021-2024, podjęte kierunki działania Stowarzyszenia, proponowane przez Zjazd zmiany w Statucie, informację o XIII Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników planowanym w czerwcu br. w Bóbrce, Apel Zarządu Głównego dot. pomocy humanitarnej dla Ukrainy branży naftowej i gazowniczej, bardzo związanej relacjami zawodowymi z odpowiednimi organizacjami ukraińskimi.

Kolejną część spotkania poświęcono odkrywcy, wizjonerowi i pionierowi polskiego i światowego przemysłu naftowego - Ignacemu Łukasiewiczowi, który został Uchwałą Sejmu RP jednym z patronów roku 2022. Uczestnikom spotkania przekazano publikację wydaną w ub.r. przez Państwowy Instytut Wydawniczy w ramach serii Biografie Sławnych Ludzi„Ignacy Łukasiewicz – Prometeusz na ludzką miarę”. Partnerem wydania został PGNiG SA, Gaz-System SA oraz PERN SA.


Poinformowano również zebranych o dotychczasowej działalności Oddziału – merytorycznej i finansowej, o planowanych formach działania i budżecie na 2022 rok. Tematem był również przypadający jesienią tego roku Jubileusz 75-lecia działalności Pomorskiej Rady Federacji SNT NOT w Gdańsku. Jednym z zamierzeń jest wydanie na tą okoliczność monografii zawierającej oprócz historii ruchu stowarzyszeniowego, przemian i rozwoju Rady, Komitetów Naukowo-Technicznych, historii siedziby NOT, również szkice monograficzne wszystkich osiemnastu stowarzyszeń zrzeszonych w Pomorskiej Radzie.

Minął poprzedni okres naznaczony pandemią i ograniczeniami w spotkaniach i mamy nadzieję na aktywny powrót do bieżącej działalności statutowej i cyklicznych spotkań członków wszystkich Kół.


Foto archiwum SITPNiG O/Gdańsk

72 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page