top of page

Seminarium N-T dla Młodych Profesjonalistów 27-28.X.2023 MiękiniaW dniach 27 oraz 28 października 2023 roku w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini, Komisja ds. Młodzieży SITPNiG zorganizowała Seminarium Naukowo – Techniczne, promujące wśród młodych członków SITPNiG oraz uczniów techników naftowych działalność w Stowarzyszeniu SITPNiG oraz w sekcji Young Professional.

W seminarium uczestniczyło 36 osób, w tym 16 uczniów ze szkół średnich w Krakowie i Krośnie, 8 młodych członków STIPNiG, delegaci Zarządu Głównego, w tym w-ce Prezes SITPNiG kol. Jan Artymiuk, Sekretarz Generalny SITPNiG kol. Janusz Pudło, Prezydium Komisji ds. Młodzieży SITPNiG w osobach kol. Edyta Stopyra, kol. Miłosz Muzyka, kol. Albert Złotkowski, władze Oddziału Krakowskiego, w tym w-ce Przewodniczący kol. Albin Wojnar i Członek Sądu Koleżeńskiego SITPNiG kol Czesław Rybicki, przedstawiciele Biura Zarządu Głównego SITPNiG kol. Jolanta Likus oraz kol. Dominika Bernaś. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie obrad był kol. Albert Złotkowski.


Seminarium rozpoczęło się od powitania zgromadzonych gości i przedstawienia zarysu harmonogramu dwudniowego spotkania. Na wstępie głos zabrał Sekretarz Generalny SITPNiG, kol. Janusz Pudło, który powitał zgromadzonych gości oraz nakreślił cel spotkania. Podziękował również gospodarzom, tj. Władzom Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, za możliwość zorganizowania spotkania w ośrodku w Miękini. Następnie głos zabrał przedstawiciel gospodarzy ośrodka, kol. Dr hab. inż. Henryk Sechman, Prof. AGH. W kilku słowach zaprezentował historię ośrodka oraz jego misję. Wyraził przekonanie, iż wszyscy uczestnicy z przyjemnością zapamiętają pobyt w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini.

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem, po słowie wstępnym nastąpiło oprowadzenie uczestników Seminarium po laboratoriach i instalacjach ośrodka, po czym gości zaproszono na posiłek.


W kolejnym punkcie spotkania odbył się pierwszy panel, podczas którego głos zabrali przedstawiciele Młodych Profesjonalistów (Young Proffesional), tj. kol. Piotr Kiebzak, kol. Edyta Stopyra oraz kol. Kornelia Kamińska. Przedstawili oni zarys działalności swojej grupy, wygłosili sprawozdanie z uczestnictwa w 24 Kongresie WPC oraz zachęcili do uczestnictwa w działaniach, w ramach promowanej przez siebie grupie. Przedstawili swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

W kolejnym punkcie programu glos zabrał Pan Janusz Dańda, Członek Zarządu UOS DRILLING S.A. Przedstawił on aktualną sytuację w Polskim przemyśle wiertniczym. Wyraził przekonanie, że na rynku pracy cały czas brakuje młodych i zdolnych osób, gotowych do podjęcia pracy w szeroko rozumianym przemyśle naftowym. Do słów Pana Janusza Dańdy odniósł się kol. Piotr Kiebzak, nakreślając nieustanne zapotrzebowania rynku pracy na młodych i zdeterminowanych sukcesu specjalistów branży Oil and Gas.

W odpowiedzi na zakomunikowane aktualności, ze świata przemysłu naftowo-gazowego ulegającego transformacji, w imieniu Pani Joanny Kubit, Dyrektora Zespołu Szkół Naftowo-Gazowych w Krośnie, głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który w imieniu koleżanek i kolegów z ław szkolnych wyraził wdzięczności i podziękowanie za możliwość uczestniczenia w Seminarium. Wyraził również głębokie zainteresowanie ofertą pracy dla osób bezpośrednio zajmujących się udostępnieniem i wydobyciem węglowodorów, ale również szeroko rozumianą logistyką, bez której ten sektor gospodarki nie mógłby istnieć.

Podsumowując pierwszy panel głos zabrał w-ce dyrektor Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, Pan Witold Tama. Zasygnalizował, że właściwe kształcenie młodych kadr jest możliwe tylko dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu oraz wsparciu zakładów przemysłowych, które później są beneficjentami młodych specjalistów, poszukiwanych i chętnie zatrudnianych w celu zachowania sztafety pokoleniowej pracowników w firmach wiertniczych i wydobywczych.

Następnie uczestnicy Seminarium udali się na przerwę kawową, gdzie w kuluarach indywidulanie wyrażano swoje spostrzeżenia i opinie.

Drugi panel rozpoczęto od zapowiedzenia prelegenta, kol. Prof. Dr hab. inż. Czesława Rybickiego, który do zgromadzonych wygłosił referat pt: „Wodór paliwem przyszłości?”, w którym nawiązał do zalet i problemów technicznych wykorzystania tego paliwa. Wygłoszony referat zainicjował ożywioną dyskusję oraz przedstawienie swoich odczuć, przez w-ce Przewodniczącego Oddziału SITPNiG Kraków, kol. Albina Wojnara. Między innymi w swoim przemówieniu nawiązał on do połącznia tradycji z nowoczesnością, której patronem i nieustannym mecenasem pozostaje SITPNiG.

Kolejno głos zabrał Sekretarz Generalny SITPNiT, kol Janusz Pudło, który podziękował za znakomite przygotowane spotkanie, edukacyjny przekaz do młodzieży oraz kapitalną atmosferę seminarium.

Ostatnim punktem programu części audytoryjnej było wystąpienie kol. Dr inż. Alberta Złotkowskiego, przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży SITPNiG, który wykorzystując historie i tradycje Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH aktywizował młodzież ze szkół średnich do wzięcia we własne ręce odpowiedzialności za swoją przyszłość i zaplanowania już teraz własnego rozwoju. Na koniec zachęcił do licznego wstępowania w szeregi SIPNIG, jak także kontynuowania edukacji w murach AGH oraz rywalizowania o trofeum Honorowej Szpady SITPNiG.

Po części oficjalnej Seminarium rozpoczęło się spotkanie towarzyskie, podczas którego w kameralnych gremiach toczono rozmowy o aktualnych problemach związanych z transformacją branży Oil and Gas. Omówiono dalsze działania mające na celu aktywne promowanie działalności młodych członków SITPNiG.

Seminarium Naukowo-Techniczne zakończyło się śniadaniem, po którym podsumowano spotkanie i zakończono imprezę.

92 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page