top of page

Spotkanie Gazowników Seniorów Oddziału SITPNiG w Gdańsku

W dniu 15.05.2023 r. w Sali Inżynierów Pomorskiej Federacji Stowarzyszeń N-T NOT w Gdańsku odbyło się uroczyste spotkanie gdańskich gazowników seniorów - członków Kół: PSG, OGP Gaz-System i Koła Seniorów zrzeszonych w Oddziale SITPNiG w Gdańsku.

Prezes Oddziału Zbigniew Oskroba przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie, w tym obecnych i byłych Dyrektorów PSG i OGP Gaz-System. Przekazał informację o działalności Stowarzyszenia, w tym m.in.: historia Oddziału, stan organizacyjny, współpraca z Zarządem Głównym i Pomorską Radą FSNT NOT w Gdańsku, współpraca z uczelniami, działalność naukowo-techniczna, szkoleniowa, wydawnicza i inna.

Dyrektor Zakładu Gazowniczego Gdańsk kol. Sylwia Surowiec poinformowała o aktualnym stanie firmy, reorganizacji oraz kondycji finansowej.

Kol. Wiesława Libera przybliżyła działalność Koła Seniorów Oddziału, natomiast kol. Aleksandra Koper – działalność Komitetu Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego przy Pomorskiej Radzie FSNT NOT w Gdańsku.

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 170-lecia uruchomienia gazowni w Gdańsku przypomniano zebranym o wszystkich ośmiu dotychczas wydanych pozycjach dot. historii gazownictwa na Pomorzu Gdańskim. Przekazano uczestnikom spotkania publikację wydaną w 2020 r. wspólnie przez Oddział SITPNiG i Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. – „Gazownictwo na Pomorzu Gdańskim – Gazownia pierwszej latarni morskiej w Gdańsku Nowym Porcie”.

Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich osób - gazowników, którzy odeszli z naszego grona w ostatnim czasie.

Kol. Jerzy Richertowski wspólnie z Dyrektor ZG Gdańsk i Prezesem dokonali wręczenia dyplomów jubileuszowych wszystkim osobom obchodzącym w ostatnim okresie okrągłe urodziny. Wręczono także dyplomy uznania dla byłych dyrektorów gazownictwa, którzy w okresie swojej pracy wspierali działalność stowarzyszeniową.

Wspólnym wspomnieniom z okresu pracy nie było końca. Można się tylko cieszyć, że te lata pracy pozostawiły w pamięci tak sympatyczny obraz Firmy i ludzi z nią związanych. Przyjaźnie pozostały na długie lata…
Foto archiwum SITPNiG Oddział w Gdańsku

34 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page