top of page

Sympozjum Techniczne Koła SITPNiG w Lublinie

W dniach 24-25.09.2021 r., odbyło się wyjazdowe Sympozjum Techniczne członków SITPNiG Oddział w Tarnowie Koło w Lublinie. Głównym celem naszego wyjazdu była wizyta w zakładzie produkcyjnym ZUP EMITER w Radymnie oraz zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.


Wyjazd z Lublina nastąpił rankiem 24.09.2021 r. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta oraz zwiedzanie zakładu EMITER w Radymnie – producenta szafek gazowych. Zostaliśmy zapoznani z ciekawym procesem otrzymywania surowca oraz powstawania poszczególnych elementów z tworzywa termoutwardzalnego, potrzebnych do produkcji szafek. Ponadto poznaliśmy system kontroli jakości oraz sposoby badania materiałów wykorzystywanych przy produkcji szafek gazowych.

Po wizycie w ZUP EMITER udaliśmy się do restauracji hotelu Dwór Kresowy na wspólny obiad, po którym spotkaliśmy się w sali konferencyjnej hotelu, gdzie odbyło się zaplanowane Sympozjum Techniczne. Przygotowano 3 referaty:

1. Nowe Trendy w Polskiej Energetyce – gościnnie referat zaprezentował przedstawiciel Stowarzyszenia SEP Oddział w Radomiu mgr inż. Andrzej Frącek.

2. Prawo budowlane po 19.09.2020 – Omówienie zmian – referat przedstawił kol. Andrzej Jewulski.

3. Prezentację firmy Emiter i wyrobu szafek gazowych przedstawił przedstawiciel firmy Andrzej Burmagiel.

Po wysłuchaniu referatów odbyła się żywa i ciekawa dyskusja. Poruszono wiele technicznych aspektów z wysłuchanych wcześniej prezentacji i referatów.

Po zakończeniu sympozjum odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła.

Drugi dzień naszego wyjazdu rozpoczął się wspólnym śniadaniem, po którym wyruszyliśmy do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Zwiedzanie muzeum, które powstało dla upamiętnienia pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej rozpoczęliśmy od krótkiego wprowadzenia nas w czasy jej powstania. Wielkie wrażenia na wszystkich uczestnikach zrobiły opowiadania naszego Przewodnika o kopankach „Franek” i „Janina”, które powstały w 1860 roku poprzez ręczne ich drążenie w skale. Zwiedzanie muzeum zakończono wspólnym obiadem, po którym udaliśmy się w podróż powrotną.


Foto archiwum: https://www.emiter.com/pl/blog

40 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page