top of page

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Gdańsku

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Gdańsku podsumowujący kadencję 2020-2024 odbył się 18 kwietnia 2024 roku w siedzibie Pomorskiej Rady Federacji SNT NOT w Gdańsku. Wzięli w nim udział delegaci, członkowie ustępujących Władz Oddziału oraz zaproszone osoby przewidziane do odznaczenia.

Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w mijającej kadencji oraz nakreślił kierunki działania Oddziału na kolejną 4-letnią kadencję.

Wielu członkom wręczono Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SITPNiG oraz NOT, a także legitymacje członkowskie.Podczas obrad wysłuchano referatu sprawozdawczego ustępującego Zarządu, w którym została przedstawiona działalność i osiągnięcia Oddziału w kadencji 2020-2024. Referat został zaprezentowany przez Prezesa Zbigniewa Oskrobę.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału Aneta Kubala, oceniając działalność w ubiegłej kadencji, pozytywnie oceniła wypracowane, pomimo wielu problemów, efekty działania i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu w sposób szczególny wyrazili szacunek i podziękowanie ustępującemu Prezesowi Zbigniewowi Oskrobie za zarządzanie Oddziałem. Jesteśmy pełni uznania dla Jego fachowości, aktywnej działalności we władzach i organach doradczych SITPNiG oraz Komisji Kwalifikacyjnej, a także wybitnych osiągnięć w realizacji celów statutowych i wpływu na rozwój Stowarzyszenia.

W wyniku procedury wyborczej wybrany został na kadencję 2024-2028 nowy Prezes Oddziału – Dariusz Skurczyński oraz nowe Władze – Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału oraz Sąd Koleżeński Oddziału, które ukonstytuowały się w sposób następujący.

Zarząd Oddziału

1.      Prezes                         - Dariusz Skurczyński

2.      Wiceprezes                 - Zdzisław Nowak

3.      Wiceprezes                 - Zbigniew Oskroba

4.      Wiceprezes                 - Tadeusz Kuśmierek (Przew. Koła OGP Gaz-System)

5.      Sekretarz                     - Małgorzata Celej

6.      Skarbnik                     - Magdalena Żeleźniak

7.      Członek                      - Aneta Kubala (Przew. Koła LOTOS Petrobaltic)

8.      Członek                      - Tomasz Sobiegraj (Przew. Koła PSG)

9.      Członek                      - Jerzy Richertowski (Przew. Koła Seniorów)

10.  Członek                      - Bogusław Stankiewicz (Przew. Koła Grupa LOTOS)

11.  Członek                      - Michał Klesiński

12.  Członek                      - Jarosław Sulecki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

1.      Przewodniczący         - Grzegorz Babraj

2.      Z-ca Przew.                - Tadeusz Wróbel

3.      Sekretarz                     - Maria Kuleszo

 

Sąd Koleżeński Oddziału

1.      Przewodniczący         - Dariusz Stępniewski

2.      Z-ca Przew.                - Wiesława Libera

3.      Sekretarz                     - Ewa Skorupska

 

W posumowaniu obrad Walny Zjazd Delegatów podjął uchwałę dotyczącą działalności Oddziału w przyszłej kadencji.


Foto archiwum - SITPNiG Oddział w Gdańsku

39 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page