top of page

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie

Kampania wyborcza w Oddziale SITPNiG w Krośnie rozpoczęła się w styczniu i trwała do 6 marca 2020. W tym czasie odbyły się Zebrania Wyborcze we wszystkich Kołach Zakładowych Oddziału. Na 3 kwietnia br. zaplanowano Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału. Jednak pomimo gotowości organizacyjnej wybory nie mogły się odbyć. Niestety w związku z pandemią zmuszeni zostaliśmy do przełożenia WZDO na bliżej nie określony termin. Dopiero złagodzenie restrykcji związanych z pandemią umożliwiło ustępującemu Zarządowi zorganizowanie końcem czerwca sprawozdawczo-wyborczego WZDO (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i pandemicznych obostrzeń). W WZDO wzięli udział delegaci i członkowie ustępujących Władz Oddziału.

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie odbył się 30 czerwca 2020 roku w Pałacu Polanka w Krośnie, w obiekcie silnie związanym z początkami światowego przemysłu naftowego. To tutaj w 1854r. Ignacy Łukasiewicz wraz z właścicielem dworku Tytusem Trzecieskim i przedsiębiorcą Karolem Klobassą utworzyli pierwszą na świecie spółkę, która miała na celu poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej.

W wyniku procedury wyborczej – na nową kadencje 2020-2024 wybrany został Zarząd Oddziału w Krośnie, w skład którego weszli – Prezes Oddziału Robert Wrzask oraz wybrani na WZDO członkowie Zarządu: Jan Lubaś, Janusz Pudło, Wiesław Karamon, Jan Janocha, Katarzyna Giermańska, Jan Sęp, Kazimierz Macnar, Czesław Szmyd, a także przewodniczący Kół Zakładowych: Adam Janas, Krzysztof Knap, Paweł Krakowiecki, Grzegorz Głowacki, Sławomir Majerski, Andrzej Janocha.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału weszli: Władysław Kozioł, Dorota Kluk, Andrzej Data, Waldemar Krygowski.

W skład Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Krzysztof Kalisz, Roman Kasza, Zygmunt Sobka, Grzegorz Lepucki.

Delegatami na XLII Walny Zjazd Stowarzyszenia zostali wybrani: Robert Wrzask, Janusz Pudło, Grzegorz Głowacki i Jan Lubaś, a do Rady Terenowej FSNT NOT Robert Wrzask i Grzegorz Głowacki.

W trakcie Zjazdu podsumowano dokonania Oddziału w Krośnie w mijającej kadencji 2016-2020 oraz nakreślono kierunki działania na kolejną 4-letnią kadencję.

137 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page