top of page

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku - 27 VIII 2021


W dniu 27 sierpnia 2021r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku. Spotkanie podsumowujące działalność Zarządu w latach 2016-2021 otworzył Prezes Oddziału Mieczysław Kawecki. Kadencja Zarządu trwała o rok dłużej niż zwykle tj., 5 lat, gdyż pandemia wirusa COVID-19 uniemożliwiła wcześniejsze przeprowadzenie wyborów. W zebraniu wzięło udział 48 delegatów z 7 kół zakładowych oraz zaproszeni goście. Następnie dokonano wręczenia Honorowych Odznak SITPNiG zasłużonym działaczom stowarzyszenia, o które do Zarządu Głównego wystąpił ustępujący Zarząd. Dekoracji dokonali Prezes Oddziału w Sanoku Mieczysław Kawecki oraz uczestniczący w obradach WZDO Wiceprezes Zarządu Głównego SITPNiG Waldemar Wójcik.


(na zdjęciu od lewej: Waldemar Wójcik, Katarzyna Kopecka, Mieczysław Kawecki)
W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście z Oddziałów w Krośnie i Gorlicach, Janusz Pudło oraz Andrzej Drzymała (zdjęcie poniżej), którzy podziękowali za zaproszenie oraz wyrazili duże zadowolenie ze współpracy pomiędzy Oddziałami. Życząc owocnych obrad i dobrej przyszłości dla nowego Zarządu podkreślili, że nowy Zarząd będzie miał Wielką Misję w tym trudnym czasie trwającej pandemii.

Sprawozdanie z działalności Oddziału w upływającej kadencji przedstawił Prezes Oddziału Mieczysław Kawecki, który zwrócił uwagę na sukcesy, a także na problemy działalności Stowarzyszenia wynikające z toczącej się restrukturyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego. Skutkiem tego jest spadek liczby członków i kół Stowarzyszenia. Zarząd w czasie ostatniej kadencji skupiał się na podtrzymaniu tradycji i kultury naftowej i gazowniczej poprzez organizowanie konferencji naukowo-technicznych, szkoleń, imprez integracyjnych i in.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną ocenę działalności Oddziału oraz wszystkich jego jednostek przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Anna Pelc, wnosząc tym samym o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

Ostatnie sprawozdanie w czasie spotkania dotyczyło działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału i przedstawione zostało przez Tadeusza Kozimora – przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

W dalszej dyskusji głos zabrał Jarosław Adamczuk – skarbnik Oddziału, który przedstawił szczegółową strukturę kosztów i stan finansowy w układzie księgowym wydatków statutowych w latach 2021-2022.


Bolesław Stasiowski z Koła Seniora zaproponował powołanie stałego zespołu do zacieśnienia współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, poprzez zainteresowanie się potrzebami i pozyskaniem nowych eksponatów.Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Głównego SITPNiG Waldemar Wójcik, który wyraził zadowolenie z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Zwrócił również uwagę na konieczność znalezienia sposobu na zainteresowanie i przyciągnięcie nowych członków. Zaznaczył również, że jest otwarty na nowe pomysły, które z chęcią przekaże do Zarządu Głównego.

W kolejnych punktach obrad udzielono absolutoriów ustępującym władzom zarządu Oddziału oraz dokonano wyborów nowych władz na kadencję 2021 – 2025, które następnie w trakcie wewnętrznych spotkań organizacyjnych ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd:

1. Maciej Dębiński – Prezes Oddziału

(zdjęcie po prawej)

2. Katarzyna Kopecka – Wiceprezes

3. Dariusz Morawiec – Wiceprezes

4. Katarzyna Kociuba – Sekretarz

5. Jarosław Adamczuk – Skarbnik

6. Mariusz Sołtys – Członek Zarządu

7. Marek Pacławski – Członek Zarządu

8. Grzegorz Wrona – Członek Zarządu

9. Krzysztof Maślak – Członek Zarządu

10. Andrzej Klimczak – Członek Zarządu

11. Wojciech Kaczor – Członek Zarządu

12. Łukasz Cichocki – Członek Zarządu

13. Gustaw Szczęsny – Członek Zarządu

14. Piotr Hrycewicz – Członek Zarządu

15. Tomasz Londo – Członek Zarządu

16. Marek Przebięda – Członek Zarządu

17. Jan Lorenc - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Anna Maślak

2. Anna Pelc

3. Katarzyna Żuk

Sąd Koleżeński:

1. Paweł Fic

2. Mieczysław Kawecki

3. Tadeusz Kozimor
Foto archiwum SITPNiG O/Sanok

371 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page