top of page

Wspomnienie o Wiesławie Turzańskim


Urodził się 28.08.1947 roku w Pakoszówce, był absolwentem Technikum Przemysłu Naftowego w Krośnie.

W górnictwie naftowym przepracował 47 lat. Przez wszystkie te lata pełnił dozór górniczy na jednostkach podległych PGNiG. Podczas swojej wieloletniej pracy wniósł duży wkład w rozwój górnictwa naftowego. Do chwili przejścia na emeryturę pracował na stanowisku zastępcy kierownika Ośrodka Kopalń Ustrzyki Dolne PGNiG O/Sanok.

Będąc kierownikiem jednostek modernizował instalacje wydobywcze, wdrażając nowe technologie proponowane przez ośrodki badawcze branży naftowej. Prowadził nadzór nad wierceniami i pogłębieniami otworów, a także nadzór szczelinowań i hydroperforacji, co znacznie przyczyniało się do zwiększenia wydobycia na częściowo wyeksploatowanych bieszczadzkich złożach. Jego doświadczenie zawodowe było wykorzystywane w codziennej pracy nadzoru nad kopalniami, którymi kierował.

Swoją aktywność wykazywał również jako wykładowca szkoleń zakładowych oraz wieloletni opiekun praktyk uczniów i studentów.

Od 2009 roku był wiceprzewodniczącym Rady Szkół patronackich im. Ignacego Łukasiewicza działającej przy SITPNiG i niezastąpionym organizatorem spotkań, sesji i spartakiad dzieci i młodzieży. Jego dobre kontakty z młodzieżą i troska o młode pokolenie zaowocowały uhonorowaniem Go w 1992 roku odznaką „Przyjaciel Dziecka”, w 1996 roku medalem „Za zasługi dla Oświaty”, a także złotym medalem „Edukacji Narodowej”.

Jako wielki pasjonat historii przemysłu naftowego współpracował z Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Z jego inicjatywy trafiały tam cenne eksponaty urządzeń i narzędzi. Był inicjatorem powstania ekspozycji naftowej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

W 1967 roku wstąpił do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w latach 2000 - 2016 był przewodniczącym Koła SITPNiG w Ustrzykach Górnych i członkiem Zarządu Oddziału SITPNiG w Sanoku.

Za działalność społeczną i na rzecz Stowarzyszenia otrzymał srebrną i złotą odznakę NOT; srebrną, złotą i diamentową odznakę SITPNiG i medal Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. W 2016 roku uhonorowany został tytułem Członka Honorowego SITPNiG.

Za zasługi dla przemysłu naftowego otrzymał w 1989 roku „Złoty Krzyż Zasługi”; w 1980 roku „Zasłużony dla Górnictwa”; w 1986 roku „Zasłużony Bieszczadom”; Posiadał także stopień Dyrektora Generalnego górnictwa.

Zmarł 2 lipca 2023 roku, został pochowany na cmentarzu w Ustrzykach Dolnych.


163 wyświetlenia1 komentarz

1 Comment


cecula
Sep 05, 2023

Szkoły noszące imię Ignacego Łukasiewicza zrzeszone w SITPNiG Oddział Sanok straciły przyjaciela. Wieśku jak pomagałeś za życia tak pomagaj dalej. Andrzej Cecuła Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Strachocinie.

Like
bottom of page