top of page

Wybory u Seniorów


Koło Seniora zielonogórskiego Oddziału SITPNiG wybrało władze na kadencję 2024-2028.

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Koła odbyło się 23 lutego br. w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięło udział 46 członków Koła, co stanowi ponad jego połowę. Zebranych powitała Wiceprzewodnicząca Koła Maria Kolata, po czym przystąpiła do wyboru Prezydium Zebrania. Przewodnicząca zebrania Magdalena Kudła przeprowadziła spotkanie zgodnie z porządkiem obrad. Przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Koła i Członków Zarządu. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Oddziału Zielona Góra.

 Podczas spotkania głos zabrał Prezes Oddziału SITPNiG Zielona Góra Zbigniew Gmiński, który omówił aktualną sytuację Stowarzyszenia. Gościem spotkania był przedstawiciel Dyrekcji Orlen S.A. Oddziału PGNiG w Zielonej Górze Jolanta Siergiej, która omówiła bieżące wydarzenia z życia firmy oraz plany związane z wydzieleniem spółki PGNiG Upstream Polska. Spotkanie było okazją do rozmów, wspomnień ze wspólnych lat pracy, a także omówienia sytuacji finansowej Koła oraz planów na bieżący rok.  Organizację tego wydarzenia wsparła Fundacja ORLEN darowizną finansową.


Foto archiwum SITPNiG w Zielonej Górze

9 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page