top of page

Wyjazd do Kopalni Gazu Ziemnego w Borzęcinie.

W dniach 27 – 28 maja 2022 r. odbył się wyjazd studyjny Członków Oddziału SITPNiG Wrocław do Kopalni Gazu Ziemnego PGNiG w Borzęcinie. Oprowadzenia uczestników wyjazdu i przedstawienia pełnego procesu wydobycia gazu dokonał Pan Grzegorz Turowski, kierownik KGZ Borzęcin oraz Pan Tomasz Szetlak, kierownik zmiany.

Złoże Borzęcin położone w województwie dolnośląskim, w gminie Żmigród, zlokalizowane jest w południowej części monokliny przedsudeckiej, w utworach wapienia cechsztyńskiego i czerwonego spągowca. Gaz ziemny ze złoża Borzęcin jest gazem zaazotowanym z zawartością helu, siarkowodoru i dwutlenku węgla. Rozpoczęcie eksploatacji złoża przypada na rok 1972 odwiertem Żmigród-1. Aby przygotować gaz do sprzedaży, w 1977 r. uruchomiono instalację do odsiarczania gazu, której zadaniem jest usuwanie H2S.


Eksploatację prowadzono wówczas siedmioma odwiertami. W latach 1984 – 1987 nastąpiła rozbudowa kopalni, włączono do eksploatacji kolejnych dziewięć odwiertów. Obecnie gaz eksploatowany jest czterema odwiertami: B-4, B-21, B-22 oraz B-27. Do zatłaczania odpadów płynnych służą odwierty: B-10, B-11, B-23 oraz B-29, natomiast do zatłaczania gazów kwaśnych służy odwiert Borzęcin-28, natomiast odwiert B-30 jest odwiertem obserwacyjnym. W celu ograniczenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery w 1996 r. uruchomiono tłocznię gazów kwaśnych, która spręża gazy kwaśne i tłoczy je do odwiertu Borzęcin-28. Jest to pierwszy w Europie przypadek wdrożenia na skalę przemysłową technologii odseparowania gazów kwaśnych (w tym CO2) i zatłaczania ich do zawodnionej struktury eksploatowanego złoża gazu ziemnego. Projekt ten zrealizowano we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu. Mimo wysokiego stopnia szczerpania złoża kopalnia nie zakończy działalności, ponieważ złoże Borzęcin wytypowano do zatłaczania odpadów płynnych powstałych podczas eksploatacji węglowodorów w Oddziale PGNiG Zielona Góra. W związku z tym, 2008 roku dokonano modernizacji bloku do oczyszczania gazu ziemnego i zatłaczania gazów kwaśnych (CO2 i H2S) oraz zbudowano instalację do oczyszczania i zatłaczania odpadów płynnych. Złoże ma wymagane parametry kolektorskie i dobrą izolację warstwy chłonnej, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych. Uzyskana na okres 30 lat koncesja przewiduje możliwość zatłoczenia 350 tys. m3 odpadów płynnych do złoża.

Kolejnym punktem wyjazdu było spotkanie integracyjne Członków SITPNiG Wrocław w hotelu na terenie dawnego kompleksu uzdrowiskowego znajdującego się w południowo-wschodniej części Trzebnicy. Podczas spotkania Prezes SITPNiG Wrocław, kol. Dariusz Nojek przedstawił w imieniu Zarządu Oddziału bieżące sprawy. Wręczono również legitymację oraz odznakę członkowską kol. Łukaszowi Przysusze.

Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i planowane są już kolejne imprezy branżowe.

Foto archiwum SITPNiG O/ Wrocław


241 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page