top of page

Wykład Profesora Józefa Chowańca Członka Zarządu SITPNIG Oddziału w Krakowie

W dniu 27 maja wiceprezes Oddziału SITPNIG w Krakowie w ramach wirtualnego posiedzenia naukowego Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności przedstawi wykład nt. Skutki nadmiernej eksploatacji wód podziemnych w związku ze zmianami klimatycznymi na przykładzie największych zbiorników świata i Polski.Tematyka wykładu, dotykając tak niemiernie ważnego problemu była nieocenioną okazją zapoznania się słuchaczy problematyką dostępności wód.

9 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page