top of page

XVIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG


22 grudnia 2020 r. odbyło się on-line XVIII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes SITPNiG Paweł Stańczak, uczestniczyło 16 członków Zarządu Głównego SITPNiG oraz przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – Marzena Majdzik, Jolanta Likus - dyrektorka Biura Zarządu Głównego i główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Podczas posiedzenia sekretarz generalny Rafał Kudrewicz przedstawił i omówił plan merytorycznego działania SITPNiG w roku 2021, który został zatwierdzony stosowną uchwałą. Zarząd Główny zatwierdził również prowizorium budżetowe SITPNiG na 2021 r., warunkowo zarekomendowane przez Komisję Finansowo – Budżetową do przyjęcia w I kwartale, z zaleceniem dokonania korekty budżetu w marcu 2021 r. Ponadto Zarząd Główny zatwierdził zmianę i uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG w związku ze śmiercią jej przewodniczącego, Stanisława Józefczyka, a w głosowaniu tajnym zaakceptował wniosek o nadanie tytułu Zasłużonego Seniora SITPNiG koledze Zdzisławowi Nowakowi z Oddziału w Gdańsku.


187 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page