top of page

XV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów

XV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się w dniach 8-9 września 2022 r. w Rzeszowie. Gospodarzem tego wydarzenia była Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, a organizatorem Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W zjeździe uczestniczyły 22 szkoły noszące imię Ignacego Łukasiewicza, jak również Przedszkole Miejskie nr 4 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, które reprezentowała Pani Ewa Przybyłowicz. Wydarzenie odbywało się pod auspicjami UNESCO, honorowym patronatem objął je Urząd Miasta Rzeszowa, a głównym sponsorem była Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

XV Sesję Szkół im. Ignacego Łukasiewicza mamy już za sobą. Z powodu pandemii czekaliśmy na nią aż trzy lata. Zgodnie z ustaleniami Rady Szkół im. I. Łukasiewicza miała się odbyć w 2021 r. w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Krośnicach na Dolnym Śląsku, szkole, która dołączyła do rodziny Szkół Łukasiewicza w 2019 roku. Jednak na początku 2021 roku zwrócił się do nas przedstawiciel Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej, obchodzącej swoje 70. lecie, z propozycją połączenia tego jubileuszu z organizacją Sesji. W porozumieniu z Radą Szkół przystaliśmy na tę propozycję, lecz znów na przeszkodzie stanęła pandemia i zakaz organizowania zgromadzeń. Zdecydowaliśmy się na przeniesienie wydarzenia na rok 2022 i tak włączyło się ono nie tylko w Jubileusz Politechniki Rzeszowskiej, ale również w obchody 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. Jako wydarzenie związane z tą rocznicą nasza Sesja odbywała się pod auspicjami UNESCO.

Uroczyste rozpoczęcie Sesji odbyło się w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Nasze spotkanie uświetnili swą obecnością: Prezes SITPNiG – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej – prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik; przewodnicząca Rady Szkół im. I. Łukasiewicza – Joanna Kubit, dyrektorka Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie; goście z Politechniki Rzeszowskiej: Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki – dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka; Prodziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej – dr Sławomir Wolski; a także Podkarpacka Kurator Oświaty Małgorzata Rauch; Tomasz Michalski – Z- ca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie ds. Podkarpackiego Centrum Nauki; Beata Barszczowska – wicedyrektor Katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu; Maciej Dębiński – Prezes Oddziału SITPNiG w Sanoku, przedstawiciel Oddziału PGNiG SA w Sanoku.

Sekretarz generalny SITPNiG, Janusz Pudło, witając zebranych przypomniał, że obecna Sesja jest szczególna, gdyż odbywa się w roku ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Łukasiewicza w 200. rocznicę jego urodzin, a wydarzenia związane z osobą I. Łukasiewicza objęte są auspicjami UNESCO. Poczet sztandarowy Politechniki wprowadził jej sztandar, a poczet sztandarowy składający się z uczniów Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie, w mundurach i czapkach górniczych, wprowadził sztandary szkół biorących udział w Sesji.

Po prezentacji sztandarów głos zabrał Prezes SITPNiG, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który w imieniu organizatora powitał zgromadzonych gości i uczestników Sesji, podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów, a gospodarzowi, JM Rektorowi Politechniki Rzeszowskiej, za możliwość zorganizowania jej w obiektach Politechniki. Podkreślił, że powinnością szkół i uczelni jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, lecz wychowanie młodzieży zgodnie z przesłaniem naszego Patrona w duchu innowacyjności i kreatywności tak, by mogła wdrażać w życie swoje pomysły. Na koniec swojego wystąpienia przypominał zebranym historię Sesji Szkół, która zaczęła się w 1985 roku od objęcia przez SITPNiG patronatem szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza i przechodząc różne zmiany formy, zawieszenia i wznowienia spotkań, stała się obecnie wizytówką współpracy Stowarzyszenia ze szkołami, tworząc niepowtarzalną wspólnotę, którą łączy postać wielkiego Polaka.

Przed zabraniem głosu przez gospodarza Sesji poczet sztandarowy Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie wniósł zapaloną lampę Łukasiewicza, symbol otwarcia Sesji.

Gospodarz wydarzenia, JM Rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, nawiązując do słów Prezesa SITPNiG podkreślił, że wszyscy powinni brać przykład ze swego Patrona nie tylko dlatego, że uczył się, rozwijał, dążył do wyznaczonego celu, był odkrywcą, budował przedsiębiorstwa i własny dobrobyt, ale potrafił się dzielić tym co posiadał. W miejscowościach, w których funkcjonował, pamięć o nim związana jest bardziej z jego filantropią i patriotyzmem niż zdolnościami biznesowymi. Dla wychowanków i przedstawicieli instytucji noszących jego imię powinien stanowić wzór jako całość: innowator, odkrywca, biznesmen, ale także filantrop, społecznik, patriota.

Głos zabrali również goście: Pani Małgorzata Rauch, która podkreśliła znaczenie dalszej współpracy w duchu wartości i idei głoszonych przez naszego Patrona, współpracy nakierowanej na otwartość i przyszłość oraz Pan Tomasz Michalski, zapraszając wszystkich do tworzonego w Jasionce Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”, którego otwarcie przewidywane jest w I kwartale 2023 roku.

Następnie rozpoczęły się prezentacje przygotowane przez szkoły biorące udział w Sesji. Przeważnie były to prezentacje multimedialne, ale nie zabrakło niespodzianek. Szkoła Podstawowa nr 2 z Brzeska przygotowała wierszowaną prezentację ilustrowaną wykonanymi przez uczniów rysunkami i zdjęciami, zbierając gromkie brawa.

Po zakończeniu części oficjalnej i obiedzie, patrząc niespokojnie na zachmurzone niebo, delegacje szkół ze sztandarami udały się na ul. 3 Maja, do I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego, jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce. Ufundowana została w 1658 r. przez Zofię Pudencjanę Ostrogską-Zasławską z Ligęzów i jej szwagra księcia Jerzego Lubomirskiego – hetmana i marszałka Polski. Dla naszej społeczności ma ona szczególne znaczenie, ponieważ uczęszczał do niej nasz Patron, Ignacy Łukasiewicz, prekursor przemysłu naftowego.


Na dziedzińcu szkoły powitała nas wiązanką melodii śląskich orkiestra górnicza z Oddziału PGNiG w Sanoku i Dyrektor I LO, Pan Piotr Wanat, który w niezwykle interesujący sposób przybliżył nam historię powstania i działalności szkoły, a także jej wspaniałych absolwentów. W korytarzu wiodącym na szkolny dziedziniec mogliśmy podziwiać obrazy związane z życiem i działalnością Ignacego Łukasiewicza. Na zakończenie spotkania orkiestra zagrała hymn górniczy „Niech żyje nam górniczy stan” i sztandary odjechały do akademika „Nestor”, gdzie nocowali uczestnicy Sesji. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie pod bramą liceum i młodzież z opiekunami ruszyła na zwiedzanie Rzeszowa. Aura okazała się łaskawa i aż do powrotu na kolację nie zakłóciła spaceru deszczem. Po kolacji w akademickim bufecie wszyscy świetnie bawili się i integrowali na dyskotece.

W tym dniu odbyło się również spotkanie Rady Szkół im. I. Łukasiewicza, na którym ponownie wybrano na Przewodniczącą Rady Szkół Joannę Kubit – dyrektorkę Zespołu Szkół Naftowych i Gazowniczych w Krośnie. Uzgodniono formę prezentacji szkół na kolejnych Sesjach, a także dyskutowano w jaki sposób usprawnić i podwyższyć jakość ich organizacji.

W drugim dniu od rana panowała nieco nerwowa atmosfera, bowiem o 10:30 rozpoczynał się Konkurs o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i zajęli miejsca, po raz pierwszy nie na sali gimnastycznej, lecz w aulach, czując się prawie jak studenci na egzaminie. Po zebraniu prac komisja konkursowa przystąpiła do sprawdzania testów i obliczania punktów, a młodzież zebrała się w jednej z sal wykładowych, gdzie uczestniczyła w doświadczeniach fizycznych i oglądała pokazy chemiczne przygotowane przez kadrę Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej i Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Niejeden młody człowiek pewnie pomyślał, że gdyby w szkole w tak efektowny i ciekawy sposób przedstawiano fizykę i chemię, to nauka byłaby o wiele przyjemniejsza…

Wreszcie nadeszło rozstrzygnięcie konkursu i poznaliśmy zdobywców nagród.

W grupie szkól podstawowych w konkursie indywidualnym I miejsce zdobył Gabriel Ciołkosz, ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Bóbrce; II miejsce Maja Krzywda ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Chorkówce, a III miejsce Jan Kuźma ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Kobylance.


Wśród uczestników ze szkół ponadpodstawowych najwięcej punktów i I miejsce zdobyła Klaudia Furtek z Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza w Krośnie, II miejsce Aleksandra Karlak, a III miejsce Emilia Tabor – obie z zespołu Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach.

W konkursie drużynowym w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza z Bóbrki, II miejsce Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza z Chorkówki, a III miejsce Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza z Kobylanki.

W konkursie drużynowym w kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza z Gorlic, II miejsce Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza z Krosna, a III miejsce Zespół Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza z Bydgoszczy.

Certyfikaty udziału dla wszystkich szkół uczestniczących w sesji oraz dyplomy i nagrody dla zwycięzców wręczali Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej – dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka i sekretarz generalny SITPNiG – Janusz Pudło.

Przyszedł czas pożegnania, niektórych czekała kilkugodzinna podróż pociągiem, innych busem przez całą niemal Polskę. Wszyscy obiecali sobie spotkać się ponownie na kolejnej Sesji Szkół w 2024 roku, w Krośnicach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Sesji, zarówno tym, którzy przyjechali z odległych miejscowości takich jak Dębno, Bydgoszcz, Płock, nie bacząc na trudy podróży, jak również tym, którzy mieli do pokonania mniejsze odległości. Jesteśmy szczęśliwi, że tak licznie wzięliście udział w tym wydarzeniu.

Serdeczne podziękowania składamy nauczycielom, którzy zawsze znajdują czas, aby przygotować młodzież do udziału w konkursie. Wielu z nich od wielu lat przyjeżdża z młodzieżą jako opiekunowie, przeżywając udział w konkursie na równi ze swoimi podopiecznymi. Bez Was i Waszego zaangażowania nie byłyby możliwe nasze spotkania.

Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy wielką Rodziną szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a największą wartością Sesji jest właśnie stworzenie trwałych relacji łączących szkoły, wymiana doświadczeń i wspólne spotkania, które stały się już tradycją.

Dziękujemy również Politechnice Rzeszowskiej za udostępnienie obiektów, przygotowanie pokazów, upominków dla uczestników i nagród dla zwycięzców, a także Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za sponsoring, dzięki któremu mogliśmy zapewnić uczestnikom udany pobyt.

Nie mówimy „Żegnajcie”, mówimy „Do zobaczenia na kolejnej Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza!”


Foto archiwum SITPNiG

244 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page