kongres 23WPC-3.jpg

Szanowni Państwo

Polski Komitet Narodowy Światowej razy Naftowej działający przy SITPNiG w imieniu Światowej Rady Naftowej (World Petroleum Counsil) zaprasza do zgłaszania abstraktów na 23. Światowy Kongres Naftowy.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w Kongresie i przesyłania abstraktów do wybranego bloku tematycznego Kongresu:


BLOCK 1 - Innovation in upstream

BLOCK 2 - Innovation in downstream & petrochemicals

BLOCK 3 - Innovation in natural gas

BLOCK 4 - Future energy landscape

BLOCK 5 - Managing energy solutions

 Streszczenie ma zawierać 100 - 300 słów napisanych w języku angielskim. 

Abstrakty nie mogą zawierać tabel, wykresów ani obrazów.

Należy wybrać formę prezentacji - referat kongresowy  i / lub poster.

Referaty zostaną zaprezentowane podczas wybranej sesji tematycznej, natomiast postery zostaną zaprezentowane w Digital Poster Plaza

Aby uzyskać więcej informacji i przesłać streszczenie, kliknij link
https://wpc2020.com/callforpapers


Termin składania abstraktów na 23. Światowy Kongres Naftowy to 30 września 2019 r.