top of page
24WPC-Brochure Final PDF-15.jpg

Szanowni Państwo

Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej działający przy SITPNiG w imieniu Światowej Rady Naftowej (World Petroleum Counsil) zaprasza do zgłaszania abstraktów na 24. Światowy Kongres Naftowy, który odbędzie się w 2023 roku w Calgary w Kanadzie.

Bloki Techniczne i Fora stanowią część techniczną Programu 24 Kongresu i stanowią ważną część całego programu. Drugim ważnym elementem jest Program Strategiczny, a jego treść i prelegenci zostaną ustalone w nadchodzącym roku. Oczekuje się, że program strategiczny zajmie się takimi tematami, jak wyzwania związane z transformacją energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne, różnorodność i integracja, względy finansowe i biznesowe, spełnienie wymagań energetycznych podczas transformacji, a także wiele innych istotnych tematów dla przemysłu i społeczeństwa.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w Kongresie i przesyłania abstraktów do wybranego bloku tematycznego Kongresu:

Prześlij abstrakty przed 7 lipca 2022 r., aby zostać prelegentem na forach technicznych.

 BLOCK 1 - New supply sources to meet global energy demand

BLOCK 2 - Innovations for cleaner production

BLOCK 3 - Sustainable ways to maximise recovery

BLOCK 4 - Carbon capture and storage

BLOCK 5 - New technologies in geoscience

BLOCK 6 - CO2 Utilisation and removal in products and processes

BLOCK 7 - Emission reduction and recycling in refining & petrochemicals facilities

BLOCK 8 - Cleaner fuels

BLOCK 9 - Innovation in products

BLOCK 10 - Smart infrastructure

BLOCK 11 - Innovations in LNG & FLNG for the Energy Transition

BLOCK 12 - Towards zero methane emissions

BLOCK 13 - Hydrogen – emerging use, generation and distribution networks

BLOCK 14 - Safety & Risk management

BLOCK 15 - Cybersecurity

BLOCK 16 - Future skills for an evolving workforce in the energy transition

BLOCK 17 - Innovation & partnerships in supply chains

Streszczenia w języku angielskim nie mogą zawierać tabel, wykresów ani obrazów.

 

 Aby uzyskać więcej informacji i przesłać streszczenie, kliknij link https://www.24wpc.com/call-for-papers-open
 

bottom of page