top of page

Biuro Redakcji Wiadomości Naftowych i Gazowniczych

Anna Hudzik - anna.hudzik@wnig.pl

Nasz Zespół

Zespół Redakcyjny WNiG

 

Redaktor Naczelny - Ryszard Chylarecki - CV

Redaktorzy tematyczni

dr hab. inż. Mariusz Łaciak - Gazownictwo - Zastępca Redaktora Naczelnego - CV

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Wiertnictwo - Zastępca Redaktora Naczelnego - CV

prof. dr hab. inż. Jan Lubaś – Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, inżynieria złożowa - CV 

dr.inż. Grzegorz Machowski - CV

dr Wojciech Gardziński - Procesy rafineryjne i petrochemiczne, magazynowanie i dystrybucja produktów naftowych - CV

mgr inż. Michał Kruszewski - Geotermia i energia odnawialna

 

Sekretarz Redakcji

Konrad Korona - redakcja@wnig.pl

 

Redaktor językowy

Ewa Bugno

Rada Programowa

Przewodniczący - Stanisław Nagy

Członkowie

Mirosław Janowski

Andrzej Koźlecki

Magdalena Kudła

Rafał Kudrewicz

Mirosław Majchrzak

Ryszard Chylarecki

Stanisław Rychlicki

Jan Sęp

Jerzy Stopa

Erwin Szwast

Rada Naukowa

Przewodniczący- prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski (AGH) Członkowie

prof. dr hab. inż. Petr Bujok(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

​prof. dr hab. inż. Stefan Miska(University of Tulsa) ​

bottom of page