08/07/2020

W dniu 6.07 2020 w sali seminaryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału w Krakowie. W zgromadzeniu wzięli udział m.in.: Prorektor elekt, obecny Dziekan Wydziału WNiG AGH – prof. Rafał Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – prof. Maria...

6 lipca 2020 członkowie pilskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wybrali nowy Zarząd i członków pozostałych organów oddziału na kolejne 4 lata. Po kilku miesiącach pandemii, ustępujący Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego  Zgromadzenia c...

06/07/2020

W dniu 25 czerwca w sali Dworku Eureka przy ul. Prusa 64 w Czechowicach -Dziedzicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Czechowicach-Dziedzicach. Obrady odbywały się zazwyczaj na terenie Spółek Grupy LOTOS, ale...

Kampania wyborcza w Oddziale SITPNiG w Tarnowie rozpoczęła się w lutym i trwała do końca marca. W tym czasie odbyły się Zebrania Wyborcze Członków Kół we wszystkich kołach Oddziału. 17 kwietnia br. zaplanowano Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Oddziału. Jednak pomimo stowarzyszeniowej gotowości, wy...

20/06/2020

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Gdańsku podsumowujący kadencję 2016-2020 odbył się 17 czerwca 2020 roku w siedzibie Pomorskiej Rady Federacji SNT NOT w Gdańsku. Wzięli w nim udział delegaci i członkowie ustępujących Władz Oddziału.

Zjazd podsumował dokonania Stowarzyszenia w mijającej kadencji oraz nakreślił ki...

20/04/2020

W czasie epidemii … wszystkie ręce na pokład!

„Człowiek jest tyle wart,  ile może dać drugiemu człowiekowi”
                                                                                           Jan Paweł II...

17/04/2020

Zgodnie z ustawa Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Poz. 695) wprowadzone zostały nowe uregulowania:

1. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których...

09/04/2020

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników, Wydawnictwo SIGMA-NOT podjęło decyzję o udostępnieniu na czas epidemii prenumeratorom wersji papierowych darmowego dostępu do Portalu Informacji Technicznej  www.sigma-not.pl  wraz z zasobami archiwalnymi zaprenumerowanego tytułu.  

04/04/2020

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)

Art. 31x.

1. Termin ważności świadectw kwalifik...

09/03/2020


 

W dniu 9.03.2020 r. w siedzibie biura Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) SITPNiG. Wzięli w nim udział prawie wszyscy członkowie Komisji, a także główna księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Józefczyk,
przewodnicząc...

Please reload