top of page

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa

smieszne-1.jpg

SZKOLENIA

przy-laptopie-07.jpg

EGZAMINY

osir-7.jpg

RZECZOZNAWSTWO

  Nasza placówka została powołana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową i rzeczoznawcą. Z naszych usług korzystają pracownicy przemysłu gazowniczego, górniczego oraz naftowego.

Ośrodek Szkolenia jest placówką kształcenia ustawicznego i realizuje zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez co podlega Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, a nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

      Organizowane przez nas szkolenia i pozostała działalność, jest realizowana przy wsparciu specjalistów, dydaktyków i praktyków z uczelni wyższych i wiodących w kraju ośrodków naukowo-badawczych. Odpowiednio wykwalifikowana kadra oraz dobrze dopasowany program szkolenia, gwarantują wszystkim uczestnikom dobre przygotowanie się do egzaminu, dzięki któremu zdobędą Państwo uprawnienia.

    Organizujemy szkolenia w ramach, których będą mogli Państwo przygotować się do egzaminów na zdobycie uprawnień elektrycznych, energetycznych czy gazowych. Współczesny rynek pracy, szczególnie w tych branżach przemysłowej, energetycznej czy gazowej jest bardzo konkurencyjny. Posiadanie dodatkowych certyfikatów podnosi Państwa kwalifikacje, a także zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia.

      W ramach działalności rzeczoznawstwa realizujemy usługi w zakresie: doradztwa i porad technicznych, wykonania ekspertyz i opinii, prowadzenia konsultacji i orzecznictwa technicznego, prac projektowych, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, prowadzenia instalacji, rozruchu i obsługi urządzeń. Do każdego realizowane przez nas zlecenia dobierana jest kadra rzeczoznawców, ekspertów z danej dziedziny, co pozwala na profesjonalne i rzetelne opracowanie z naszej strony zleconej nam dokumentacji czy też opracowań.

Główna siedziba Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG znajduje się w Krakowie, posiadamy również oddziały w Czechowicach-Dziedzicach, Krośnie, Łodzi, Poznaniu, Tarnowie, a także we Wrocławiu i Zielonej Górze. Nasza struktura organizacyjna umożliwia nam prowadzenie działalności rzeczoznawczej i szkoleniowej na terenie całego kraju.

Posiadamy certyfikat
ISO 9001:2008
bottom of page