top of page
baner-www-2.jpg


14. POLSKI KONGRES NAFTOWCÓW I GAZOWNIKÓW

oraz Konferencję Geotechnology and Energy AGH 2024

"Odpowiedzialna transformacja energetyczna"

Kraków 2- 23 maja 2024

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wspólnie z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej organizuje XIV Polski Kongres Naftowców i Gazowników w Krakowie w dniach 22-23 maja 2024 r. 

Celem Wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Odpowiedzialna transformacja energetyczna”, będzie podkreślenie społecznej odpowiedzialności branży paliwowo-energetycznej i ośrodków naukowych z nią związanych za kreowanie i przebieg procesu przemian energetycznych w Polsce oraz podkreślenie roli Stowarzyszenia w tym procesie, jako otwartego forum dialogu społecznego.

Wyzwania związane z transformacją energetyczną, w tym uzyskanie szerokiej akceptacji społecznej, wymagają interdyscyplinarnego udziału doświadczonych i odpowiedzialnych specjalistów branżowych zarówno z biznesu jak i ośrodków naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Efektem projektowanego Wydarzenia będzie również szeroka akcja promocyjna, ukazująca perspektywy nowoczesnego rozwoju branży paliwowo-energetycznej jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej dla przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej.

Obszary tematyczne Kongresu obejmować będą następujące zagadnienia:

  1. Miejsce i rola dekarbonizowanych paliw węglowodorowych w bilansie energetycznym kraju, perspektywy rozwoju węglowodorowej bazy zasobowej, udostępnianie i ochrona złóż.;

  2. Transformacje energetyczne przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie dostosowania do zmian klimatu.

  3. Udział wodoru oraz odnawialnych paliw węglowodorowych takich jak biometan w transformacji energetycznej.

  4. Bezpieczeństwo magazynowania energii i paliw w strukturach geologicznych oraz ich transport rurociągami.

  5. Procesy transportu i geologicznej sekwestracji CO2.

  6. Udostępnianie i wykorzystanie zasobów energii geotermalnej.

  7. Odpad jako surowiec napędowy dla zasobowo oszczędnej gospodarki (biokomponenty węglowodorowe, paliwa syntetyczne).

  8. Technologie przyjazne środowisku w przemyśle rafineryjnym.

Sesja Młodych:

  1. Wyzwania transformacji energetycznej - rola młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości sektora

 

Autorzy prezentacji proszeni są o przesłanie do 29 lutego br. skrótów referatów zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej. 

Jak przygotować abstrakt:

Streszczenie referatu w języku polskim i angielskim nie powinno przekraczać 3500 znaków i musi się składać z tytułu, autora/ów, afiliacji i treści prezentowanej w wystąpieniu oraz ew. referencji. Powinien zostać zapisany w formacie Doc. Nazwa pliku powinna zostać zapisana zgodnie z wzorem: Nazwisko_Imię.doc.

Wkrótce zostanie uruchomiona strona wydarzenia, na której będziecie Państwo mogli dokonać swojego zgłoszenia do udziału, zarezerwować noclegi oraz zgłaszać abstrakty.

Wkrótce udostępnimy Państwu kolejne informacje.

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Honorowego 
i Komitetów organizacyjnych Kongresu

Janusz Pudło

Sekretarz Generalny SITPNiG

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul. Łukasiewicza 1/110, 

Dominika Bernaś - tel.502 622 120
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

bottom of page