top of page
baner-www-z-logami-4.jpg


14. POLSKI KONGRES NAFTOWCÓW I GAZOWNIKÓW

oraz Konferencję Geotechnology and Energy AGH 2024

"Odpowiedzialna transformacja energetyczna"

Kraków 2- 24 maja 2024

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wspólnie z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej zorganizowało XIV Polski Kongres Naftowców i Gazowników -  Konferencję Geotechnology and Energy w Krakowie w dniach 22-24 maja 2024 r. 

Celem Wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Odpowiedzialna transformacja energetyczna”, było podkreślenie społecznej odpowiedzialności branży paliwowo-energetycznej i ośrodków naukowych z nią związanych za kreowanie i przebieg procesu przemian energetycznych w Polsce oraz podkreślenie roli Stowarzyszenia w tym procesie, jako otwartego forum dialogu społecznego.

Wyzwania związane z transformacją energetyczną, w tym uzyskanie szerokiej akceptacji społecznej, wymagają interdyscyplinarnego udziału doświadczonych i odpowiedzialnych specjalistów branżowych zarówno z biznesu jak i ośrodków naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Efektem tego Wydarzenia jest również szeroka akcja promocyjna, ukazująca perspektywy nowoczesnego rozwoju branży paliwowo-energetycznej jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej dla przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej.

Organizatorzy 14. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników – Konferencji Geotechnology and Energy AGH serdecznie dziękują wszystkim Partnerom wydarzenia: Diamentowemu Partnerowi – PGNiG Grupa ORLEN, Złotym Partnerom – GAZ-SYSTEM SA i GAS STORAGE POLAND Sp. z o.o. oraz Partnerowi – LOTOS Pertobaltic SA Grupa ORLEN, a także PGNiG Technologie SA oraz wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Dziękujemy również komitetom – organizacyjnemu, programowemu i wykonawczemu Wydarzenia za ogromny wkład pracy przed i w trakcie obrad.

Honorowy Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prezes SITPNIG, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej,

 • Dr hab. inż. Jan Lubaś, Prof. INiG-PIB – Wiceprezes SITPNG, 

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Dr inż. Wiesław Prugar - Członek Zarządu ds. Upstream ORLEN S.A.

 • Dr Sławomir Hinc - Prezes Zarządu OGP Gaz-System S.A.

 • Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowych

 

Honorowy Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

 • Dr hab. inż. Jacek Jaworski, Prof. INiG-PIB – Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu -PIB,

 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Łaciak – Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 

Komitet Organizacyjny

 • Dr inż. Jan Artymiuk – Wiceprezes SITPNG,

 • Janusz Pudło – Sekretarz generalny SITPNiG,

 • Prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz – Misiak – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Dominika Bernaś – SITPNiG, Sekretarz Kongresu.

 • Jolanta Likus – SITPNiG,

 • Dr inż. Aleksandra Jamrozik – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Dr hab. inż. Jan Ziaja, Prof. AGH – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Dr inż. Tomasz Włodek – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Komitet programowy

 • Dr hab. inż. Jan Lubaś, Prof. INiG-PIB – Wiceprezes SITPNiG, (Współ Przewodniczący)

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademia Górniczo-Hutnicza, Współ Przewodniczący)

 • Prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Prof. Oleg Vytiaz – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

 • Dr hab. inż. Irena Matyasik, Prof. INiG-PIB – Instytut Nafty i Gazu PIB

 • Dr hab. inż. Adrian Kamiński – ORLEN SA

 • Dr hab. inż. Jan Ziaja, Prof. AGH – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 • Dr inż. Krystian Liszka – Dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM SA

 • Dr inż. Wiesław Witek – SITPNiG, Oddział w Krośnie,

 • Dr inż. Mirosław Wojnicki – Instytut Nafty i Gazu PIB

 • Ryszard Chylarecki – SITPNiG, Redaktor Naczelny Wiadomości Naftowych i Gazowniczych,

 • Kamil Klejna – Energize It

 • Edyta Stopyra – ORLEN S.A – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie

 

Komitet wykonawczy:

 • Dr inż. Joanna Lewandowska-Śmierzchalska

 • Dr inż. Rafał Matuła

 • Dr inż. Michał Maruta

 • Dr inż. Krzysztof Polański

 • Mgr inż. Marcin Maciaszek

 • Mgr inż. Piotr Mytnik

Zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia.

Została uruchomiona strona wydarzenia, na której będziecie Państwo mogli uzyskać aktualne informacje dotyczące wydarzenia.

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Honorowego 
i Komitetów organizacyjnych Kongresu

Janusz Pudło

Sekretarz Generalny SITPNiG

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul. Łukasiewicza 1/110, 

Dominika Bernaś - tel.502 622 120
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

bottom of page