top of page
Partnerzy branżowi
Patronaty medialne
Aktualny numer
okladka-wrzesien-2023.jpg
Nasz zespół

Zespół Redakcyjny WNiG

 

Redaktor Naczelny

Ryszard Chylarecki CV

Redaktorzy tematyczni

dr hab. inż. Mariusz Łaciak - Gazownictwo - Zastępca Redaktora Naczelnego - CV

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Wiertnictwo - Zastępca Redaktora Naczelnego - CV

prof. dr hab. inż. Jan Lubaś – Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, inżynieria złożowa - CV 

dr.inż. Grzegorz Machowski - CV

dr Wojciech Gardziński - Procesy rafineryjne i petrochemiczne, magazynowanie i dystrybucja produktów naftowych - CV

mgr inż. Michał Kruszewski - Geotermia i energia odnawialna

Sekretarz Redakcji

Konrad Korona - CV

Redaktor językowy

Ewa Bugno

Biuro Redakcji Wiadomości Naftowych i Gazowniczych

Anna Hudzik

Rada Programowa 

 

Przewodniczący

Stanisław Nagy

 

Członkowie

Mirosław Janowski CV

Andrzej KoźleckiCV

Magdalena Kudła CV

Rafał Kudrewicz CV

Mirosław Majchrzak - CV

Ryszard Chylarecki

Stanisław Rychlicki - CV

Jan Sęp CV

Jerzy StopaCV

Erwin SzwastCV

Rada Naukowa

 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski (AGH)

 

Członkowie

prof. dr hab. inż. Petr Bujok

(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

prof. dr hab. inż. Stefan Miska
(University of Tulsa) 

bottom of page