© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

Główna Komisja Rewizyjna SITPNiG

Stanisław Józefczyk

Przewodniczący

Marzena Majdzik

Zastępca przewodniczącego

Ryszard Filipowicz

Sekretarz

Jarosław Adamczuk

Członek komisji

Krzysztof Janas

Członek komisji

Stanisław Nagy

Członek Komisji

Jolanta Siergiej

Członek Komisji