top of page
baner-strona.png

Szanowni Państwo,

 

Władze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacji Orlen pragną zaprosić Państwa do udziału w

 

III Międzynarodowej Konferencji z zakresu historii społeczno-gospodarczej zatytułowanej:

Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Ludzie – Biografie znane i nieznane,

która odbędzie się w Bóbrce w dniach 29-30 listopada 2023 roku.

Konferencja nie ma charakteru otwartego. Organizatorzy kierują swoje zaproszenia wyłącznie do wybranych specjalistów z zakresu historii, historii społeczno-gospodarczej oraz archiwistyki. Ze względu na sprofilowany charakter tematyki Konferencji, wystąpienia zaproszonych prelegentów pragniemy skoncentrować wokół trzech fundamentalnych zagadnień:

 

  •  Losów ludzi związanych z polskim przemysłem naftowym i gazowniczym (w tym przede wszystkim inżynierów i przedsiębiorców).

  •  Udział reprezentantów polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków oraz w walce o odzyskanie niepodległości.

  •  Spuścizny (archiwalnej i bibliotecznej) związanej z ludźmi decydującymi o obliczu dawnego przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce.

 Dziedzictwa materialnego będącego pozostałością po osobach tworzących w XIX i na początku XX wieku polski przemysł naftowy i gazowniczy.

Udział bezpłatny
liczba miejsc ograniczona

 

Zgłoszenia można wysyłać również na adres: dominika.bernas@sitpnig.pl w tytule wpisując "3 Konferencja Historyczna"

program.jpg

Honorowy Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezes SITPNiG

Prof. nzw .dr hab. inż. Jan Lubaś – Wiceprezes SITPNiG

Agata Górnicka – Prezes Fundacji ORLEN

 

Sekretariat Konferencji:

Dominika Bernaś

(Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego)

Dr hab. prof. UKEN Konrad Meus

(Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Centrum Badań Regionalistycznych UKEN)

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul. Łukasiewicza
1/110, 
tel.: 502 622 120, 502 622 202 
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

bottom of page