top of page

Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza

Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza zyskały ogromne uznanie wśród potomnych, czego dowodem jest przyjmowanie Jego osoby na patrona szkół, instytucji i organizacji. Akt nadania szkole Jego imienia odczytywany jest na podniosłej uroczystości z udziałem uczniów, grona pedagogicznego, rodziców i zaproszonych gości honorowych. 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jako organizacja wspierająca dzieci i młodzież - uczniów szkół im. Ignacego Łukasiewicza, było inicjatorem okresowych spotkań nazywanych Sesjami Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Z czasem spotkania te stały się tradycją umożliwiającą wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych przyjaźni pomiędzy uczestnikami sesji. Uczestniczą w nich przedstawiciele szkół z różnych zakątków kraju, z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Podczas sesji organizowane są konkursy wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu, które potwierdzają głęboką wiedzę i szacunek młodzieży dla swego Patrona. Uczestnicy mają również okazję zobaczyć atrakcyjne miejsca znajdujące się w okolicy gospodarza sesji.

Ponadto szkoły łukasiewiczowskie spotykają się na lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych, często organizowanych przez zakłady pracy i Oddziały SITPNiG sprawujące opiekę nad tymi szkołami.

Plakat - Spotkanie maturzystów 2024 poziom.jpg

Aktualności

Rada Szkół im. I. Łukasiewicza

   Joanna Kubit - przewodniczący

   Barbara Basiurka - wiceprzewodniczący

   Wiesław Turzański - wiceprzewodniczący

   Sylwia Staruchowicz - sekretarz

   Członkowie Rady - przedstawiciele

   szkół im. I. Łukasiewicza - więcej >>

Sesje Szkół im. I. Łukasiewicza

XV Sesja - 08 - 09 września 2022

Politechnika Rzeszowska

XIV Sesja – 23 - 25 maja 2019 r.

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie

XIII Sesja – 22 - 23 października 2017 r.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku

XII Sesja –  24 – 26 września 2015 r.

Zespół Szkół Nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach
 

XI Sesja –  19 – 21 września 2013 r.

Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy

X Sesja –  23 – 24 września 2011 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

IX Sesja –  17 – 18 września 2009 r.

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza
w Zespole Szkół Publicznych w Ropience

VIII Sesja – 11 – 12 września 2007 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku

VII Sesja – 11 – 12 września 2003 r.

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej

VI Sesja – 17 – 18 października 2002 r.

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. I. Łukasiewicza w Krośnie

V Sesja – 16 czerwca 1989 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Łukasiewicza w Trzebini

IV Sesja – wrzesień 1988 r.

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Kobylance

III Sesja – 11 – 12 września 1987 r.

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Ropience

II Sesja – 24 – 25 października 1986 r.

Technikum Górnictwa Naftowego im. I.  Łukasiewicza w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie

I Sesja – październik 1985 r.

Technikum Górnictwa Naftowego im. I. Łukasiewicza w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie

bottom of page