top of page
Dokumenty prawne SITPNiG

- Ustawa o Stowarzyszeniach

- Statut SITPNiG 2022

- Kodeks etyki

- Regulamin Zarządu Głównego SITPNiG

- Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPNiG

- Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG

- Regulamin działania Sekretarza Generalnego SITPNiG

- Regulamin gospodarki majątkiem i funduszami SITPNiG

 

Regulaminy działania w terenowych jednostkach organizacyjnych

- Regulamin Oddziału SITPNiG

- Deklaracja członka zwyczajnego SITPNiG

- Ankieta aktualizacyjna członka zwyczajnego SITPNiG

- Klauzula informacyjna RODO dla czlonków SITPNiG

Regulaminy jednostek działalności gospodarczej SITPNiG

- Regulamin Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG

Regulaminy zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG

- Regulamin ramowy zadaniowych jednostek organizacyjnych ZG SITPNiG

- Regulamin działania Kasy Pomocy Koleżeńskiej SITPNiG

- Regulamin działania Redakcji czasopism

Regulaminy nadawania odznak i tytułów honorowych

- Regulamin nadawania Odznak Honorowych SITPNiG, NOT i branżowych

- Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej SITPNiG

- Regulamin przyznawania Godności Zasłużonego Seniora SITPNiG

- Regulamin nadawania Godności Członka Honorowego SITPNiG

         - Wniosek o nadawania tytułu Zasłużonego Seniora SITPNiG

- Regulamin nadawania Honorowej Szpady SITPNiG

- Wniosek o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG najlepszym absolwentom wydziałów szkół wyższych

- Klauzula Informacyjna dla uczestników konkursu na najlepszego absolwenta AGH

- Wniosek o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG dla Zasłużonego Seniora SITPNiG

- Statut działania Kapituły Medalu im. Ignacego Łukasiewicza SITPNiG

- Regulamin działania Kapituły Medalu im. Ignacego Łukasiewicza SITPNiG

- Regulamin nadawania Medalu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

- Regulamin nadawania Odznak Honorowych NOT

- Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej NOT

- Regulamin nadawania tytułu Zasłużonego Seniora NOT

- Wniosek o nadanie tytułu Zasłużonego Seniora NOT

RODO

- Klauzule informacyjne dla klientów sklepu internetowego

bottom of page