top of page
Dokumenty prawne SITPNiG

 

Regulaminy działania w terenowych jednostkach organizacyjnych

Regulaminy jednostek działalności gospodarczej SITPNiG

Regulaminy zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG

Regulaminy nadawania odznak i tytułów honorowych

- Wniosek o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG najlepszym absolwentom wydziałów szkół wyższych

- Klauzula Informacyjna dla uczestników konkursu na najlepszego absolwenta AGH

- Wniosek o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG dla Zasłużonego Seniora SITPNiG

- Statut działania Kapituły Medalu im. Ignacego Łukasiewicza SITPNiG

- Regulamin działania Kapituły Medalu im. Ignacego Łukasiewicza SITPNiG

- Regulamin nadawania Medalu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

- Regulamin nadawania Odznak Honorowych NOT

- Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej NOT

- Regulamin nadawania tytułu Zasłużonego Seniora NOT

- Wniosek o nadanie tytułu Zasłużonego Seniora NOT

RODO

- Klauzule informacyjne dla klientów sklepu internetowego

bottom of page