top of page


Andrzej Mikołajczak

Czesław Bugaj
Kaziemierz Chrobak

Mieczysław Jakiel

Laureaci Medalu im. Ignacego Łukasiewicza

Medal im. Ignacego Łukasiewicza jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i stanowi zaszczytny dowód uznania i wyróżnienia za zasługi położone dla rozwoju nauki oraz przemysłu naftowego i gazowniczego.

bottom of page