top of page
Nasz zespół

Biuro Zarządu SITPNiG - ul. Łukasiewicza 1 W / 110, 31-429 Kraków

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG - ul. Łukasiewicza 1 A/24, 31-429 Kraków ; osir@sitpinig.pl

Redakcje Wiadomości Naftowych i Gazowniczych SITPNiG i Wieku Nafty ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice

Redakcja Wieku Nafty ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka

bottom of page