top of page
Szkolenia i egzaminy

Zgłoszenia i zapytania dotyczące szkoleń należy kierować na adres mailowy szkolenia.osir@sitpnig.pl

1. Szkolenia BHP w formie stacjonarnej, on-line, e-learning
2. Szkolenia energetyczne przygotowującego do egzaminów energetycznych wraz z egzaminami energetycznymi w formie stacjonarnej i on-line
3. Szkolenia z zakresu prawa geologicznego i górniczego

4. Szkolenia z zakresu teorii spalania. Urządzenia grzewcze na paliwa stałe.

5. Kurs operatora obróbki i rekonstrukcji odwiertów

6. Szkolenia dla operatorów agregatów cementacyjnych
7. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne

8. Bezpieczna obsługa butli gazowych

9. Budowa i eksploatacja sieci i instalacji gazowych

10. Szkolenia z zakresu obsługi tankowania stacji LNG

11. Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze wiertnictwa, nafty i gazu

12. Szkolenia z zakresu systemów kominowych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania

13. Szkolenia z zakresu nadzoru i obsługi zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia

14. Szkolenia z zakresu ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka w transporcie drogowym

15. Szkolenia z zakresu kontroli szczelności instalacji gazowych

16. Szkolenia BHP dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych do 1kV oraz pracowników dozoru

17. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego LNG
18. Szkolenie w zakresie pobierania próbek paliw gazowych

 

bottom of page