top of page

     SITPNiG jest  organizacją stowarzyszoną z EAGE od 2004 r. (podpisanie deklaracji współpracy podczas EAGE Annual Conference & Exhibition Meeting  w Paryżu i odnowienie w 2010 r. w Barcelonie).

     Współpraca SITPNiG z EAGE rozwija się coraz szerzej co jest naturalną konsekwencją otwarcia naszego kraju na Europę. Pozwala na zapoznanie się z najnowszym światowymi osiągnięciami  w przemyśle nafty i gazu jak i na poznanie ludzi w nim pracujących. Pozwala też na zaprezentowanie historii naszego przemysłu oraz najnowszych jego osiągnięć.                                                      

     The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) jest globalnym zawodowym stowarzyszeniem typu non-profit, które zrzesza ponad 19 000 naukowców i inżynierów z całego świata. Daje swym członkom możliwość uczestniczenia w światowej sieci powiązań specjalistów związanych z przemysłem i środowiskami naukowymi.

Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny.

Członkami EAGE są ludzie związani zawodowo (lub poprzez studia) z geofizyką, poszukiwaniem złóż węglowodorów, geologią, górnictwem lub poszukiwaniem minerałów, związanymi z tymi dziedzinami zagadnieniami inżynierii lądowej i ochrony środowiska naturalnego.

     Misją EAGE jest promowanie rozwoju i zastosowań z nauk o Ziemi (geosciences) oraz związanych z nimi zagadnień inżynierskich w celu upowszechniania innowacji i postępu technicznego, a także wspieranie komunikacji, relacji interpersonalnych i współpracy między ludźmi aktywnymi zawodowo, studiującymi lub w inny sposób zainteresowanymi tymi dziedzinami.

EAGE posiada dwa oddziały - the Oil & Gas Geoscience Division and the Near Surface Geoscience Division.

Formy działalności EAGE to przede wszystkimkonferencje, wystawy techniczne, warsztaty i pokrewne wydarzenia; publikacje (magazyny, książki); programy edukacyjne (kursy, wykłady); programy dla studentów; wspieranie rekrutacji zawodowej.

Główne Biuro EAGE znajduje się w Holandii, zaś Biura Regionalne w Houten (Europa), Moskwie (Rosja i CIS), Dubaju (Środkowy Wschód), Kuala Lumpur (Azja i Oceania) i Bogocie (Ameryka Łacińska).

     Co roku głównym wydarzeniem jest  the EAGE Annual Conference and Exhibition, doroczny kongres organizowany każdego roku w innym mieście europejskim. Realizując cele wyrażone w swej Misji stowarzyszenie również organizuje lub wspiera ciągle rosnący zakres konferencji, wystaw, warsztatów, kursów, wycieczek technicznych i innych aktywności w zakresie edukacji.

EAGE w swoim statucie wprowadziło formę członkostwa zbiorowego jako „Organizacji Stowarzyszonej” (Associated Society - AS). Poprzez nią lokalne oraz narodowe stowarzyszenia związane z naukami o Ziemi otrzymały możliwość korzystania z zasobów wiedzy i sieci powiązań międzynarodowego, zawodowego stowarzyszenia jakim jest EAGE.

Najważniejsze korzyści dla Associeted Society:

  1. Dostęp do naukowej prasy i First Break. Co miesiąc AS otrzymuje nowe wydanie miesięcznego magazynu EAGE First Break i jednego innego periodyku   naukowego.

  2. Prezentacja na Dorocznej Wystawie EAGECo rok EAGE organizuje swój kongres (Annual Conference and Exhibition). Jest to jedno z największych wydarzeń interdyscyplinarnych dotyczących nauk o Ziemi. AS otrzymuje możliwość bezpłatnej prezentacji swojej organizacji na wystawie wobec wielkiego międzynarodowego zgromadzenia ludzi zawodowo lub naukowo związanych z branżą poszukiwań złóż i płytkich badań inżynierskich.

  3. Wykład wybitnego autorytetu naukowego i zawodowego w ramach Distinguished Lecturer Programme (DLP). EAGE tworzy listę wykładowców (Distinguished Lecturers), którzy oferują kursy w szerokim zakresie zagadnień naukowych i praktycznych. Z tej oferty członkowie AS mogą korzystać poprzez udział w formie live-stream webinar. 

  4. Możliwości promocyjne. EAGE oferuje możliwość prezentowania działalności AS poprzez swoją stronę internetową oraz swój magazyn First Break. Media te obejmują swym zasięgiem ponad 19000 członków.

 

Z zasady wszystkie stowarzyszenia działające na polu nauk o Ziemi (geoscience) mogą stać się AS. Associated Society musi być organizacją typu non profit i zrzeszać własnych członków. Organizacje rządowe nie mogą więc stowarzyszać się z EAGE. 

EAGE oczekuje od Associated Society:

Zachęcania swoich członków do wstępowania do EAGE

Umożliwienia EAGE ogłaszania swoich wydarzeń w publikacjach i stronach internetowych AS oraz stworzenia możliwości prezentacji w czasie swoich wydarzeń. Dostarczania EAGE kopii swoich technicznych periodyków. Zachęcania swoich członków do publikowania swych prac w wydawnictwach EAGE oraz prezentowania ich w czasie wydarzeń (konferencji, sympozjów, warsztatów) EAGE.

Współpracę koordynują:

Leopold Sułkowski 
olsulkowski@gmail.com

Jan Wójcik

janowojcik@gmail.com

Wystawy EAGE

--

2017 - 79th Paryż

2016 - 78th Wiedeń

2015 - 77th Madryt

2014 - 76th Amsterdam

2013 - 75th Londyn

2012 - 74th Kopenhaga

2011 - 73th Wiedeń

2010 - 72th Barcelona

2009 - 71th Amsterdam

2008 - 70th Rzym

2007 - 69th Londyn

2006 - 68th Wiedeń

2005 - 67th Madryt

2004 - 66th Paryż

Aktualności
bottom of page