top of page
RZECZOZNAWSTWO

Rzeczoznawstwo to statutowa działalność świadczona przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa na rzecz osób prywatnych jak i firm z sektora przemysłu naftowego, gazowniczego i górniczego. W ramach tej działalności realizujemy usługi w zakresie:

  • doradztwa i porad technicznych,

  • wykonania ekspertyz i opinii,

  • prowadzenia konsultacji i orzecznictwa technicznego,

  • prac projektowych,

  • pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

  • opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń,

  • prowadzenia instalacji, rozruchu i obsługi urządzeń.

 

Do każdego realizowane przez nas zlecenia dobierana jest kadra rzeczoznawców, ekspertów z danej dziedziny, co pozwala na profesjonalne i rzetelne opracowanie z naszej strony zleconej nam dokumentacji czy tez opracowań.

bottom of page