top of page


Andrzej Mikołajczak

Czesław Bugaj
Kaziemierz Chrobak

Mieczysław Jakiel

Członkowie Honorowi SITPNiG

Godność członka honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego jest zaszczytnym wyróżnieniem dla członka zwyczajnego SITPNiG, który za szczególne zasługi w działalności dla rozwoju Stowarzyszenia, nauki lub techniki. Godność członka honorowego nadawane jest uchwałą przez Walny Zjazd Delegatów SITPNiG na pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Główny wniosek Zarządu Oddziału. Członkowie honorowi w uznaniu za zasługi otrzymują dyplom wraz z Odznaką Członka Honorowego SITPNiG.

bottom of page