top of page

Zadaniowe Jednostki Organizacyjne Zarządu Głównego SITPNiG

Stosownie do § 21 pkt 13 Statutu SITPNiG Zarząd Główny SITPNiG, uchwałą ZG nr 7e/XLII/2021 z dnia 28 stycznia 2022 r., powołał na okres kadencji 2021 – 2024, na przewodniczących oraz skład komisji, rad a także redaktorów naczelnych, kanclerzy i składy osobowe kapituł następujące koleżanki i kolegów:

bottom of page