Zadaniowe Jednostki Organizacyjne Zarządu Głównego SITPNiG

Stosownie do § 24 pkt 10 Statutu SITPNiG Zarząd Główny SITPNiG, uchwałą ZG nr 13/XXXIX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., powołał na okres kadencji 2016 – 2020, na przewodniczących oraz w skład komisji, rad oraz redaktorów naczelnych, kanclerzy i składów kapituł następujące koleżanki i kolegów:

KOMISJE
KAPITUŁY
RADY
REDAKCJE
Aktualności