top of page

Wręczenie certyfikatów dla członków Komisji Kwalifikacyjnej URE działającej przy Oddziale w Krośnie

W dniu 23-11-2018 w restauracji „u Schabińskiej” w Jaśle odbyło się uroczyste spotkanie członków Komisji Kwalifikacyjnej nr 664 powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a działającej przy SITPNiG Oddział w Krośnie.

Kol. Wacław Jankowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Krośnieńskiego, pogratulował wszystkim członkom komisji przedłużonych na kolejne 5 lat certyfikatów uprawniających do przeprowadzania egzaminów energetycznych i podkreślił znaczenie pracy komisji dla całego Stowarzyszenia oraz naszego Oddziału w szczególności. Certyfikaty otrzymał Przewodniczący KK nr 664 Kol. Henryk Paszkiewicz oraz pozostali członkowie Komisji. Skład KK nr 664 przedstawia się następująco:

  • Henryk Paszkiewicz – przewodniczący,

  • Andrzej Kmiotek – z-ca przewodniczącego,

  • Maria Flok – sekretarz,

  • Jan Dobrowolski – członek komisji,

  • Bogusław Grela – członek komisji,

  • Mariusz Jelec – członek komisji,

  • Jarosław Jopek – członek komisji,

  • Piotr Pankowicz – członek komisji,

  • Edward Stec – członek komisji.

Foto Archiwum SITPNiG O/Krosno - Wacław Jankowski

251 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page