top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2021 - 2024.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Sanoku

ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

sanok@sitpnig.pl 

Maciej Dębiński

Maciej Dębiński

Prezes Oddziału

Katarzyna Kopecka.jpg

Katarzyna Kopecka

Wiceprezes Oddziału, Przewodnicząca Koła nr 1

Dariusz Morawiec SITPNiG.jpg

Dariusz Morawiec

Wiceprezes Oddziału

Katarzyna Kociuba.jpeg

Katarzyna Kociuba

Sekretarz Oddziału,

Jarosław Adamczuk

Skarbnik Oddziału

postać.png

Mariusz Sołtys

Członek Zarządu Oddziału,

Pacławski Marek.jpg

Marek Pacławski

Członek Zarządu Oddziału

postać.png

Grzegorz Wrona

Członek Zarządu Oddziału

postać.png

Krzysztof Maślak

Członek Zarządu Oddziału

Andrzej Klimczak

Członek Zarządu Oddziału

Wojciech Kaczor

Członek Zarządu Oddziału,

Łukasz Cichocki

Przewodniczący Koła nr 2

Gustaw Szczęsny

Przewodniczący Koła nr 3

Piotr Hrycewicz

Przewodniczący Koła nr 4

Tomasz Londo

Przewodniczący Koła nr 5

Marek Przebięda

Przewodniczący Koła nr 6

Jan Lorenc

Przewodniczący Koła Seniora

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Sanoku

Katarzyna Żuk

Anna Pelc

Anna Maślak

-  Przewodnicząca

-  Z-ca przewodniczącej

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Sanoku

Paweł Fic

Mieczysław Kawecki

Tadeusz Kozimor

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Maciej Dębiński, Waldemar Wójcik, Katarzyna Kopecka, Jarosław Adamczuk, Piotr Hrycewicz, Katarzyna Kociuba, Tadeusz Kozimor

Delegaci Oddziału do Rady Terenowej FSNT NOT

Maciej Dębiński, Katarzyna Kopecka

bottom of page