Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Sanoku

ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

sanok@sitpnig.pl 

Kawecki_Mieczysław.jpg

Mieczysław Kawecki

Prezes Oddziału

Paweł Fic

Wiceprezes Oddziału

Katarzyna Kopecka

Wiceprezes Oddziału, Przewodnicząca Koła nr 1

Dorota Demków

Sekretarz Oddziału,

Jarosław Adamczuk

Skarbnik Oddziału

Magdalena Hipner

Członek Zarządu Oddziału,

Stanisław Sieradzki

Członek Zarządu Oddziału

Wiesław Turzański

Członek Zarządu Oddziału

Marek Hanus

Członek Zarządu Oddziału

Andrzej Klimczak

Członek Zarządu Oddziału

Dariusz Morawiec

Członek Zarządu Oddziału,

Sylwester Pasławski

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 2

Edward Domaradzki

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 3

Piotr Hrycewicz

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 4

Jacek Piskorski

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 5

Marek Przebięda

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła nr 6

Jan Lorenc

Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła Seniora

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Sanoku

Anna Pelc

Katarzyna Kociuba

Paweł Szpunar

-  Przewodniczący

-  Sekretarz

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Sanoku

Tadeusz Wawszkowicz

Andrzej Jarosz

Tadeusz Kozimor

-  Przewodnicząca

-  Sekretarz

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Mieczysław Kawecki, Paweł Fic, 

Delegaci Oddziału do Rady Terenowej FSNT NOT

Paweł Fic, Mieczysław Kawecki