top of page

77th EAGE Conference & Exhibition - Madryt 2015

W dniach 1 – 4 czerwca 2015 r. odbyła się w Centrum Konferencyjnym IFEMA w Madrycie 77th EAGE Conference & Exhibition 2015. Wiodącym tematem konferencji było „Earth Science for Energy and Environment”. W tej wielkiej imprezie naukowo-technicznej wzięło udział ponad 300 firm i stowarzyszeń z całego świata, w tym 5 wystawców z Polski: Geofizyka Toruń SA, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Geopartner Sp. z o.o., Novaseis Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


Otwarcie Sesji Inauguracyjnej 77 Konferencji EAGE (fot. J. Wójcik)


Obrady Konferencji toczyły się w 137 sesjach, w których wygłoszono 995 referatów i posterów. Ponadto odbyło się 12 „workshopów”, podczas których wygłoszono 127 referatów. Uczestnicy reprezentujący polskie instytucje naukowe i firmy przemysłowe przedstawili 10 referatów:

  1. Joint Inversion of Receiver Function, Rayleigh Wave Ellipticity and Apparent Incidence Angle Data for Crustal Structures – C. Mildner, F. Krüger (Session: Full Waveform Inversion V);

  2. Verification of Bright Spots Using Fluid Factor Attribute in Miocene Deposits of the Carpathian Foredeep (SE Poland ) – K. Cichostepski, M. Kasperska (Session: Geophysical Analysis and Reservoir Geophysics);

  3. Determination of Electrofacies in Carboniferous Sediments of Lublin Basin, Poland – F. Bolesta (Session: Petroleum Geology);

  4. Multiscale 3D Modeling for Evaluation of Shale Gas Resources in Western Part of the Baltic Basin - Preliminary Results – B. Papiernik, G. Machowski, P. Poprawa, M. Michna, G. Ząbek, W. Górecki, J. Nosal (Session: Shale Geology);

  5. Comparison of Spectral Decomposition Algorithms for Channel Detection in 3D Seismic Data – A. Kwietniak, K. Cichostepski, M. Kasperska (Session: Seismic Interpretation);

  6. Flooded Zones Recognition with the Use of Ground Conductivity Metres – N. Foltyn, S.J. Oryński, W. Klityński (Session: Near Surface Geophysics);

  7. Full-waveform Inversion Applied to Regional Vibroseis Profile from SE Poland – A. Adamczyk, A. Górszczyk, M. Malinowski (Session: Full Waveform Inversion IV);

  8. Quantitative Description of the Selected Features of Silurian-Ordovician Shale Gas Petroleum System in Poland – P. Kosakowski, B. Papiernik, M. Wróbel, G. Machowski (Session: Reservoir Characterization II);

  9. CO2-rock Interaction on the Example of Permian Sedimentary Rocks – M. Labus, A. Lorek (Session: CO2 Capture and Storage);

  10. Jurassic Petroleum System in the Polish Lowlands (Central Poland) - Organic Geochemical and Numerical Modelling Approach – P. Kosakowski, P. Wójcik-Tabol, A. Kowalski and J. Zacharski (Session: Source Rocks and Petroleum Systems I).

Podczas Konferencji w kompleksie restauracyjnym Finca de Najaraya odbyło się uroczyste pożegnanie prezesa EAGE kadencji 2014/15 i równocześnie powitanie prezesa EAGE wybranego na kadencję 2015/16. W czasie tej uroczystości podsumowano działalność EAGE za ostatni rok i podziękowano działaczom Local Chapter i Stowarzyszeń współpracujących za ich pracę w minionym roku. Wręczono także doroczna nagrodę dla najaktywniejszego Local Chapter. W tym roku wyróżniony został Local Chapter z Grecji, który organizował konferencję Near Surface. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele SITPNiG.

Ważnym wydarzeniem było doroczne zebranie lokalnych oddziałów EAGE (Local Chapter), które odbyło się w centrum IFEMA. Na zebraniu tym zaprezentowały się nowo utworzone oddziały LC Kuwejt oraz LC Iran. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele LC Polska, Węgry, Rosja, Grecja, Chiny, Iran, Kuwejt. Każdy oddział przedstawił swoją działalność za ubiegły rok. Przedstawiciele biura EAGE przedstawili możliwości współpracy na rok bieżący oraz podsumowali miniony rok.

Stoisko Geofizyki Toruń SA (fot. J. Wójcik)

Spotkanie z Zarządem EAGE na stoisku SITPNiG (od lewej): Roald van Borselen, Philip Ringrose Prezes EAGE 14/15 , Marcel van Loon, Jan Wójcik, Leopold Sułkowski – przewodniczący Głównej Komisji ds. Współpracy z EAGE, Mohammed Alfaraj - prezes EAGE 15/16 (fot.EAGE)


Po sesji inauguracyjnej Konferencji odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy EAGE połączone z przyjęciem wstępnym IceBreaker. W trakcie wystawy odbyło się spotkanie z Zarządem EAGE na stoisku SITPNIG, na którym omówiono dalszą współpracę stowarzyszeń. W spotkaniu wzięli udział ze strony EAGE Roald van Borselen Membership and Cooperation Officer, Marcelvan Loon Executive Director, Philip Ringrose – prezes EAGE 14/15, Mohammed Alfaraj – prezes EAGE 15/16, a ze strony polskiej Leopold Sułkowski – przewodniczący Głównej Komisji ds. Współpracy z EAGE i Jan Wójcik wiceprzewodniczący Komisji .

Jan Wójcik prezentuje EAGE Local Chapter Poland (fot. Jan Wójcik)

W trakcie Konferencji odbywały się także posiedzenia różnych Komisji EAGE. Polscy przedstawiciele zasiadają w komisji PACE (Programme for Association and Cooperation in Earth sciences) – Jan Wójcik oraz w Committee on Membership and Cooperation – Paweł Karnkowski. Komisja PACE omawiała problem wzrostu ilości wniosków o dofinansowanie przy stałym budżecie. Omawiano następujące zagadnienia: Jak osiągnąć zrównoważone wsparcie na świecie?; Jak radzić sobie z coraz większą liczbą aplikacji z Chin?; Jak stymulować aplikacje z innych regionów (np Ameryka Południowa)?

Tradycyjne spotkanie Gala Diner odbyło się w Palacio del Negralejo - posiadłości w pobliżu Madrytu. Została ona wybudowana na ruinach zamku z 1790 roku. Od roku 1980 funkcjonuje jako zespół restauracji przeznaczony na duże przyjęcia. Konferencja jak zwykle pozwoliła nawiązać nowe kontakty zawodowe oraz zapoznać się z kierunkami rozwoju metod poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego. Jeszcze w tym roku planowane jest zorganizowanie wspólnie z Centralą EAGE dwu szkoleń. Następna 78 EAGE Conference & Exhibition 2016 odbędzie się w Wiedniu w dniach od 30 maj do 2 czerwca 2016 roku, a mottem tej Konferencji będzie - “Efficient use of technology - unlocking potential”.

20 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page