top of page

Złoty partner:

Srebrny partner:

Partnerzy  Kongresu:

Partonaty  medialne:

Patronaty: 

Patronat Branżowy:

"Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce
na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu"

Szanowni Państwo – uczestnicy
12. POLSKIEGO KONGRESU NAFTOWCÓW I GAZOWNIKÓW

Organizatorzy Kongresu serdecznie dziękują wszystkim Partnerom kongresu za pomoc w jego organizacji, a także uczestnikom za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Dziękujemy również wszystkim komitetom organizacyjnym kongresu, wolontariuszom oraz koordynatorom programu wolontariatu za ogromny wkład pracy przed i w trakcie kongresu. Dziękujemy Jury konkursu 1st Youth Polish Petroleum Award za pracę przy ocenie referatów konkursowych.

W ramach podsumowania Kongresu chcielibyśmy Państwa prosić o wypełnienie anonimowej ankiety dot. Kongresu. Ankieta znajduje się pod linkiem: ANKIETA OCENY. Państwa uwagi pomogą nam w ocenie kongresu oraz pozwolą w przyszłości na uniknięcie błędów i skorygowanie istotnych, Państwa zdaniem, spraw organizacyjnych

Zapraszamy do pobrania materiałów kongresowych. Wkrótce udostępnimy Wszystkim Państwu zdjęcia z Kongresu.

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Honorowego 
i Komitetów organizacyjnych Kongresu

Piotr Dziadzio

Sekretarz generalny SITPNiG

WNiG 5/2018
WNiG 4/2018
Uchwała Kongresowa
Harmonogram Kongresu

Informacje dodatkowe można uzyskać u sekretarza kongresu w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, 
ul.Łukasiewicza 1/110, 
tel.fax 12/421 32 47, 
e-mail: dominika.bernas@sitpnig.pl

Galeria zdjęć
Streszczenia referatów
Komitety
bottom of page