top of page

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny

online

28-30 września 2021

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny!
 

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami, a centrum energetyki geotermalnej w Polsce znajduje się na Podhalu! Spośród 25 krajów, w 2019 r. Polska plasowała się na 10. miejscu w Europie pod względem zainstalowanej mocy geotermalnej w sześciu systemach ciepłowniczych, która wynosiła 75 MW.


Geotermia daje nowe możliwości pozyskania energii. Odkryjmy wspólnie tajemnice skrywane pod naszymi stopami. 
VII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego jest organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne wspólnie ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedrą Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o., G-Term Energy Sp. z o.o. oraz Geofizyki Toruń SA. Przy organizacji współpracuje Redakcja GLOBEnergia.


Najistotniejsze tematy dla świata nauki i biznesu
Podczas sesji kongresowych przedstawione zostaną doświadczenia, aktualności oraz plany rozwojowe dotyczące geotermii w Polsce i na świecie. Planowane są sesje plenarne z udziałem przedstawicieli ministerstw oraz instytucji rządowych zaangażowanych w geotermię, sesje z udziałem prelegentów zagranicznych, sesje techniczne z udziałem przedsiębiorstw i firm z branży geotermalnej, sesja posterowa. Odbędą się także panele dyskusyjne, ekspozycje firm branżowych konferencja prasowa!


O czym w eksperckim gronie porozmawiamy podczas Kongresu?
Przedstawimy, jaka jest pozycja geotermii w polityce energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej, jakie są możliwości finansowania geotermii w Polsce i w Europie wynikające ze strategii oraz inicjatyw UE. Podsumujemy dotychczasowe programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty. Podyskutujemy na temat rozpoznania zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce, odwiedzimy ciepłownie geotermalne, a także uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne stosujące wody geotermalne. Zaprezentujemy również rynek geotermalnych pomp ciepła w Polsce, czy też temat podziemnego magazynowania ciepła i chłodu. A także – inne tematy, jakie zgłoszą uczestnicy Kongresu.

 

Kongres skierowany jest do naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, studentów, a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych geotermią.
Szczegóły sprawdź TUTAJ


Jak się zarejestrować?
Aby wziąć udział w kongresie wymagana jest rejestracja. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.


Dlaczego warto uczestniczyć w VII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym?
Tematyka poruszana podczas Kongresu będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.
Jeśli interesujesz się geotermią i chcesz dowiedzieć się o niej więcej, masz ochotę posłuchać ekspertów z branży i aktywnych uczestników tego rynku w Polsce - to spotkanie jest dla Ciebie!

bottom of page