top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Katowicach

11 maja1963 roku utworzono Oddział SITPNiG w Katowicach. W 1969 roku liczył on 42 członków. W tym okresie działał on przy Katowickim Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi „CPN”. W 1971 roku liczba członków wzrosła do 115 osób. W 1984 roku Oddział liczył 12 Kół Zakładowych. W 1988 roku powstały dwa nowe koła: Koło w Zakładzie Gazowniczym w Zgorzelcu i Koło w Gazobudowie  w Zabrzu. 

Podczas kadencji 1988 – 1992 Oddział obejmował swoim zasięgiem siedem województw: katowickie, wałbrzyskie, bielsko – bialskie, częstochowskie, opolski, wrocławskie oraz zielonogórskie.

W 1995 roku z inicjatywy Kół zakładowych, które działały na terenie Dolnego Śląska utworzono oddział SITPNiG we Wrocławiu. Do oddziału tego przyłączono 6 Kół  Zakładowych należących do Oddziału SITPNiG w Katowicach co spowodowało zmniejszenie liczby członków o 278 osób. W 1996 roku w skład oddziału wchodziło 662 osoby. W ciągu tej kadencji przybyło kolejne 123 osoby, a w 2000 roku było ich już 699 osób. Oddział SITPNiG w Katowicach znalazł się na 3 miejscu pod względem ilości członków w całym Stowarzyszeniu. W tym okresie działało 10 Kół zakładowych. Na prezesa wybrano Annę Bernacką, a jej zastępcą został Bronisław Augustyn.  

W kadencji 2004 – 2008 odział był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej. W tym okresie Oddział współpracował ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników  Pożarnictwa.

Działalność naukowo – techniczna:

Od początku powstania Katowicki oddział  prowadził rozległą działalność szkoleniową; organizowano wiele konferencji  naukowo – technicznych:

1974, Wrocław - „Zastosowanie techniki komputerowej w przedsiębiorstwach obrotu produktami naftowymi”,  

1984, Wisła - „ Problemy gazyfikacji nowych wsi i osiedli”

1985, Zielona - „ Bezpieczne warunki rozprowadzania i użytkowania gazu”

1987, Opole - „ Racjonalne użytkowania gazu”

1989 Zielona - „Warunki wydawania zapewnień dostawy gazu i uruchamiania dostaw gazu”

1991 Wisła - „Pokaz zastosowania taśm izolacyjnych  firmy Polichem”

W latach 1992 – 1996 zorganizowano 89 kursów. Ukończyło je 1735 osób, tematyka kursów była różnorodna. Kursy dla kandydatów na ajentów stacji benzynowych, z obsługi garażowych stacji paliw, dla monterów sieci gazowych i instalacji gazowych oraz projektowanie i wykonawstwo gazociągów z PE i zgrzewanie rur z PE

W okresie między 1996 a 2000 rokiem przeprowadzono 6000 egzaminów na uprawnienia energetyczne E i 774 na uprawnienia energetyczne D.  

Podczas kadencji 2004 - 2008 zorganizowano 82 kursy, które ukończyło 1327 absolwentów,

Oddział w Katowicach pozyskuje środki na swoją działalność organizując kursy nadające uprawnienia. Prężnie działa Komisja Kwalifikacyjna, która (tylko w roku 2009) przeegzaminowała 1390 osób na uprawnienia energetyczne typu E i D.

Ważną częścią działalności Oddziału w Katowicach jest propagowanie nowych technik gazowniczych, organizowanie wykładów specjalistycznych z wiedzy gazowniczej oraz pokazów technicznych oraz wymiana materiałów szkoleniowych specjalistycznych z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami, organizacja konferencji naukowo - technicznych krajowych i zagranicznych. Oddział współpracuje na tym celu z Politechniką Śląską w Gliwicach.

Działalność na rzecz członków:

Członkowie Oddziału biorą udział we wszystkich ważniejszych: wystawach, targach, konferencjach i sympozjach organizowanych w kraju i za granicą.

Co roku  organizowane są wyjazdy krajowe i zagraniczne.

 

bottom of page