top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Poznaniu

W wyniku rozszerzenia działalności WOZG w 1976 r. i przejęciu do eksploatacji w ramach nowego przedsiębiorstwa kopalń nafty i gazu, powstał pomysł powołania Oddziału SITPNiG na terenie zachodnio – północnej Polski. Powołano zespól organizacyjny, w skład którego weszli Kol. Kol. Henryk Dziaczkowski, ówczesny dyrektor Wielkopolskiego Zakładu Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu w Poznaniu, Kazimiera Rutkowska oraz Maria Zalewska. Zebranie odbyło się w dniu 03.11.1977 r. Uczestniczyło w nim 90 delegatów reprezentujących 309 członków Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali swoje wstąpienie do Kół Zakładowych przy jednostkach organizacyjnych ówczesnego Wielkopolskiego Zakładu Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu w: Poznaniu, Koszalinie, Szczecinie, Lesznie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp. Kamieniu Pomorskim, Odolanowie i Gorzowie Wlkp. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście: sekretarz generalny OW NOT w Poznaniu – mgr J. Skotnicki,  sekretarz generalny Zarządu Głównego SITPNIG – mgr J. Sożyński, członek Prezydium Zarządu Głównego – prof. dr hab. inż. J. Siemek, Dyrektor WZGiGNiG – H. Dziaczkowski.

Na zebraniu dokonano wyboru Prezesa, składu pierwszego Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Rozpoczęto działalność Oddziału. W pierwszych miesiącach od chwili powołania Oddziału, jego działalność miała charakter typowo organizacyjny i skupiła się na rejestracji w Urzędzie Miejskim, tworzeniu Kół i opracowaniu planu działania.
Oddział został zarejestrowany przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w dniu 30.01.1978 r. Funkcję Prezesa Oddziału dotychczas pełnili: Henryk Dziaczkowski (1977 – 1988), Stanisław Szołkowski (1988 – 1992), Jacek Kaysiewicz (1992 – 2000), Andrzej Mikołajczak (od  2000 – nadal).
Na przestrzeni lat następował stały stopniowy wzrost liczebności członków Oddziału i ilości Kół: w I kadencji 576 członków zrzeszonych w 12 Kołach , w IX kadencji 948 członków zrzeszonych w 16 Kołach. Wyjątek stanowiła II kadencja, kiedy to z uwagi na kolejną reorganizację przedsiębiorstwa WZGiGNiG w 1982 r., 139 członków – pracowników z branży górnictwa naftowego zmieniło miejsce pracy i przynależność do Oddziału w Zielonej Górze. Od I kadencji, tj. od 1977 r. do roku 1998 zakres działania Kół Zakładowych obejmował województwa: poznańskie, pilskie, leszczyńskie, kaliskie, szczecińskie, koszalińskie oraz gorzowskie. Od roku 1998 w wyniku reformy administracyjnej zakres działania obejmował województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz północną część województwa lubuskiego. 

Działalność w kadencji 2012 - 2016 rozpoczynało 14 Kół Zakładowych. W lutym 2015 r. w związku z rezygnacją przewodniczącego Zarządu Koła oraz jego zastępcy oraz problemami z wyborem nowego Zarządu, Koło Zakładowe Nr 9 w Gorzowie Wlkp. zostało połączone z Kołem Zakładowym Nr 6 w Szczecinie.

W styczniu 2016 roku w związku z zaprzestaniem działalności rozwiązane zostało Koło Zakładowe nr 14 przy GAZOMET w Rawiczu, natomiast w marcu 2016 roku w związku z nieopłacaniem składek rozwiązane zostało Koło Zakładowe Nr 2 przy PIPS ALSI w Zakrzewie oraz w związku z liczbą członków poniżej statutowego minimum Koło Zakładowe Nr 11 przy GPT Sp. z o.o. w Koszalinie. Chętni członkowie z Kół nr 9 i 11 zostali członkami Kół nr 6 i 8.

bottom of page