top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Warszawie I

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych powołano w 1947 roku w odpowiedzi na apel skierowany do naftowców  zatrudnionych w Centrali Produktów Naftowych przez ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego SITPPP prof. Akademii  Górniczej  inż. Stanisława Paraszczaka. Członkami Oddziału zostało wówczas 54 inżynierów i techników pracujących w Centrali Produktów Naftowych w Warszawie.

Pierwszym Prezesem Oddziału został  mgr inż. Julian Solik, absolwent Politechniki Lwowskiej. Centrala Produktów Naftowych powołana została jako Polski Monopol Naftowy w lipcu 1944 roku. Została ona następnie przekształcona w Centralę Produktów Naftowych. W maju 1958 roku pozyskano 18 członków zbiorowych, w których znalazło się 15 Wojewódzkich Przedsiębiorstw Obrotu Produktami Naftowymi „CPN” w: Białymstoku, Kielcach, Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Koszalinie, Nowej Soli, Wrocławiu, Opolu, Przemyślu, Bydgoszczy, Łodzia także w: Biurze Projektów Urządzeń Dystrybucyjnych Paliw Płynnych, Centralnych Warsztatach Montażowych Naftowych Urządzeń Dystrybucyjnych, Przedsiębiorstwie Gospodarki Cysternami Naftowymi.

W 1971 roku Oddział nawiązał ściślejszą współpracę z Kierownictwem Centrali „CPN”.

W 1981 roku Oddział Warszawa I liczył 16 Kół Zakładowych i 526 członków.

Lata 1984 – 1988 to okres, kiedy Oddział Warszawa I organizował odchody 40 – lecia CPN oraz późniejsze obchody 40 – lecia Stowarzyszenia.

Oddział Warszawa I  w 1992 roku posiadał 13 Kół Zakładowych i gromadził 269 członków.

W 1996 roku  przy Oddziale Warszawa I  działało 18 Kół Zakładowych i powołano dwa nowe Koła: przy Nafcie Polskiej S.A. i Naftobazach w Koluszkach.

W latach: 2000, 2001, 2002 oraz 2003 Oddział był organizatorem konferencji branżowych na  Międzynarodowych  Targach Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Warszawie.

 Od roku 2004 w Oddziale Warszawa I  kilka Kół Zakładowych - ze względu na zmiany w strukturach organizacyjnych PKN ORLEN – zostało zlikwidowanych Są to Koła w: Rzeszowie, Poznaniu , Słupsku i Gdańsku.  Ze względu na redukcje zatrudnienia swoją działalność zawiesiło Koło w Nafcie Polskiej. Koło w Biurze Projektów „Megagaz” uległo likwidacji wraz z upadkiem Firmy.

Aktualnie w 17 Kołach Zakładowych zrzeszonych jest 200 członków

bottom of page