top of page
Rys historyczny Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze

W związku z intensywnym rozwojem górnictwa naftowego oraz sukcesami poszukiwawczymi na zachodzie Polski dnia 01.07.1968 powstało Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze, a wraz z nim swoją pracę rozpoczęła grupa inżynierów i techników skupiona w ówczesnym Stowarzyszeniu. W 1969 pierwszym prezesem Oddziału został Jan Raźny W 1971 powstaje Klub Techniki i Racjonalizacji, który doskonale spełniał bieżące potrzeby firmy oraz Stowarzyszenia. Członkowie Klubu prowadzili dyżury doradców technicznych, szkolenia, wykłady, spotkania, sympozja i sesje naukowe, a nawet bale.

Szybki rozwój przemysłu naftowego na ziemiach zachodnich pozwolił na rozszerzanie się działalności stowarzyszeniowej na coraz większym obszarze. Obecnie w swoich szeregach SITPNiG Oddział Zielona Góra skupia głównie pracowników i byłych pracowników dwóch przedsiębiorstw, PGNiG Oddział w Zielonej Górze oraz EXALO Oddział Diament w Zielonej Górze. Niewielki procent członków stanowią pracownicy innych zakładów spokrewnionych z naszą branżą.


Obecnie Oddział Zielona Góra działa na terenie pięciu województw i w swojej strukturze zawiera dziewięć kół: Diament - 91 członków; Gorzów Wlkp. - 60 członków; Góra - 83 członków; Grodzisk Wlkp. - 93 członków; Karlino - 48 członków; Ostrów Wlkp. - 96 członków; Poznań - 60 członków; Zielona Góra - 342 członków; Klub Seniora - 128 członków.

Prezesi SITPNiG Oddziału Zielona Góra

w latach 1969 - 2018

W zakresie szerzenia wiedzy i naftowej historii Oddział Zielona Góra zainicjował współpracę nad wydaniem zeszytów historycznych i wydał ostatni z nich:


Droga nafty … do Zielonej Góry – Władysław Wiśniak (2004)
Droga nafty od Borysławia do Zielonej Góry – Ryszard Babel (2004)
Droga nafty w Zielonej Górze - Władysław Wiśniak (2008)

 

Oddział w Zielonej Górze zainicjował powstanie ekspozycji wystawienniczej urządzeń związanych z eksploatacją ropy i gazu. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie historii przemysłu naftowego na ziemiach zachodnich.

Aktualnie na ekspozycji w Garkach prezentowane są eksponaty podzielone branżowo:

Ponadto Oddział uczestniczył w organizacji wystaw:

- Od Rybaków do LMG – Bóbrka 2007;

- Energia z wnętrza ziemi – Muzeum Techniki, Warszawa 2009.
 

W 2008 roku, przed siedzibą PGNiG S.A. Oddziału w Zielonej Górze, uroczyście odsłonięto, pomnik Ignacego Łukasiewicza,

patrona naszego StowarzyszeniaIdea budowy pomnika zainspirowana została przez członków Stowarzyszenia. 

 

Oddział Zielona Góra angażuje się w edukację dzieci i młodzieży.

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia powstały prezentacje multimedialne prezentowane wśród najmłodszych przy okazji

obchodów święta górniczego. Od 2011 Organizowany jest konkurs wiedzy o patronie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych im. Ignacego Łukasiewicza zlokalizowanych na terenie działalności Oddziału. Od 2008 Oddział umożliwia zapoznanie się z działalnością PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze studentom wybranych kierunków AGH. Zajęcia terenowe odbywają się co roku w sezonie jesiennym. 

- eksploatacja ropy
- geofizyka
- odazotowanie gazu
- pomiary ropy i gazu
- wiertnictwo
- zaplecze techniczne

 

W 2004 roku na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze, uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG powołano Zespół Rzeczoznawców SITPNiG – Grupę Terenową Zielona Góra, przekształconą w 2006 r w OSiR. Od początku działalności zespołem w Zielonej Górze kieruje Zbigniew Gmiński. SITPNiG Oddział Zielona Góra swą działalność opiera na współpracy z PGNiG SA i EXALO, co za tym idzie wszystkie organizowane konferencje i sympozja są ściśle związane z przemysłem naftowym. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu Oddział Zielona Góra był miedzy innymi organizatorem rożnego rodzaju spotkań edukacyjnych, podczas których wygłoszono ponad 100 referatów. Towarzyszące rozwojowi przemysłu naftowego powoływanie nowych jednostek na Niżu Polskim ukierunkowały działalność SITPNiG Oddziału Zielona Góra na wiele form integracji środowiska zawodowego.

Bogatą tradycję mają w Oddziale naszego Stowarzyszenia organizowane spotkania górnicze z okazji patronalnego święta Barbórki, Karczmy Piwne i Combry Babskie. Dla swoich członków Oddział Zielona Góra organizuje wyjazdy naukowo techniczne, rajdy rowerowe i rowerowo-kajakowe, grę miejską, spotkania integracyjne. Rokrocznie organizowany jest również wyjazd edukacyjny dla dzieci członków Koła Zielona Góra.

Oddział włącza się w organizację uroczystości jubileuszowych macierzystych. Warto podkreślić aktywność Klubu Seniora, który skupia w swoich szeregach byłych pracowników PGNiG SA i EXALO. Wspólne klubowe wyjazdy i spotkania koleżeńskie podtrzymują dawne przyjaźnie i wspomnienia związane z wieloletnią naftową przygodą.


Za działalność na rzecz Stowarzyszenia członkowie Oddziału Zielona Góra otrzymali odznaczenia:  6 Diamentowych Odznak Honorowych SITPNiG, 103 Złote Odznaki Honorowe SITPNiG, 360 Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG.

bottom of page