© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

W Oddziale w Gdańsku działają następujące Koła:

Informacje o  bieżącej działalności  poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło Zakładowe Nr 1

przy PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku

Zarząd Koła

Tomasz Sobieraj - Przewodniczący 

Dariusz Skurczyński - Z-ca przewodniczącego

Jerzy Laskiewicz - Sekretarz

Jakub Ziółkowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Ewa Gosk - Przewodnicząca

Tomasz Król - Z-ca przewodniczącego

Janusz Kuciński - Sekretarz

Delegaci do WZDO

Tomasz Sobiegraj, Edward Cejko, Małgorzata Celej, Krzysztof Chruszczewski, Wojciech Czapiewski, Andrzej Dębogórski, Ewa Gosk, 

Tadeusz Gruszczyński, Anna Kijuć, Piotr Kreft, Tomasz Król, Tadeusz Kuszlewicz, Jerzy Laskiewicz, Stanisław Łętowski, Zdzisław Nowak, 

Zbigniew Oskroba, Waldemar Piotrowski, Tadeusz Procyk, Dariusz Skurczyński, Adam Stręciwilk

Z-cy delegatów (wg kolejności): Dariusz Rząca, Marcin Laskiewicz, Żaneta Szafruga, Jacek Niechwiadowicz, Arkadiusz Pytyński, Jakub Ziółkowski

Koło Zakładowe Nr 3

przy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Gdańsku

Zarząd Koła 

Dariusz Zarach - Przewodniczący

Irena Postój - Sekretarz

Jacek Dereszkiewicz - Skarbnik

Delegaci do WZDO

Dariusz Zarach, Danuta Olczak, Irena Postój

Z-cy delegatów (wg kolejności): Marianna Węsierska, Piotr Gołuński

Koło Zakładowe Nr 5

Wykonawców i Projektantów

Zarząd Koła 

Andrzej Duraj - Przewodniczący

Michał Klesiński - Z-ca przewodniczącego / Sekretarz

Tomasz Kulpiński - Skarbnik

 

Delegaci do WZDO

Andrzej Duraj, Stanisław Adamek, Michał Klesiński, Tomasz Kulpiński

Z-cy delegatów (wg kolejności): Roman Suchocki, Zbigniew Urbański

Koło Zakładowe Nr 7

Seniora

 

Zarząd Koła 

Wiesława Libera - Przewodniczący

Ewa Skorupska - Sekretarz

Bożena Piechowicz - Skarbnik

 

Delegaci do WZDO

Wiesława Libera, Alicja Józefowicz

 Z-cy delegatów: Ewa Skorupska, Ryszard Wrzosek

Koło Zakładowe Nr 2

przy LOTOS Petrobaltic SA.

Zarząd Koła

Janusz Bażak - Przewodniczący

Dariusz Stępniewski - Z-ca przewodniczącego

Piotr Janowicz - Sekretarz

Krystyna Sobiech - Skarbnik

Delegaci do WZDO

Janusz Bażak, Jarosław Kamiński, Marian Kamiński, Grzegorz Sigda,  Paweł Sokólski, Dariusz Stępniewski

Z-cy delegatów (wg kolejności): Ryszard Odelski, Stanisław Olszewski, Piotr Anolik

Koło Zakładowe Nr 4

przy Apator METRIX SA

Zarząd Koła 

Ewa Daniszewska - Przewodnicząca

Magdalena Bajur-Ortman - Sekretarz

Grzegorz Babraj - Skarbnik

 
Delegaci do WZDO

Ewa Daniszewska, Grzegorz Babraj, Magdalena Bajur-Ortman

Z-cy delegatów (wg kolejności): Lech Trzciński, Jarosław Daszek

Koło Zakładowe Nr 6

przy OGP GAZ-SYSTEM SA O/Gdańsk

Zarząd Koła 

Aleksandra Osuch - Przewodniczący

Radosław Bury - Z-ca przewodniczącego

Ignacy Łukojć - Sekretarz

Paweł Kuśmierczyk - Skarbnik

Delegaci do WZDO

Aleksandra Osuch, Radosław Bury, Paweł Kuśmierczyk,  Ignacy Łukojć 

Z-cy delegatów (wg kolejności): Waldemar Sadowski,  Agata Weręgowska

Koło Zakładowe Nr 8

przy Grupie LOTOS SA

Zarząd Koła 

Bogusław Stankiewicz - Przewodniczący

Jan Biedroń - Z-ca przewodniczącego

Tadeusz Wróbel - Sekretarz

Wojciech Cudnowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Andrzej Trzciński - Przewodniczący

Bogdan Lewko - Z-ca Przewodniczącego

Grzegorz Szade - Sekretarz

 

Delegaci do WZDO