W Oddziale w Katowicach działają następujące Koła:

Informacje o  bieżącej działalności  poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło Zakładowe Nr 1

Zarząd Koła

XX

Komisja Rewizyjna

xx

Delegaci do WZDO

XX, XX

Koło Zakładowe Nr 2

Zarząd Koła

XX

Komisja Rewizyjna

Delegaci do WZDO

XX, XX