top of page

W Oddziale w Krakowie działają następujące Koła:

Informacje o  bieżącej działalności  poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło Zakładowe Nr 1

przy Instytucie Nafty i Gazu 

ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków 

Zarząd Koła Zakładowego Nr 1

Nowak Jacek - przewodniczący

Komisja Rewizyjna

Delegaci do WZDO

XX, XX

Koło Zakładowe Nr 3

na wydziale WNiG AGH

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

tel.: (+48) 12 617 22 18

Zarząd Koła Zakładowego Nr 3

Wojnar Albin

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 5

przy Zakładzie Gazowniczym w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

tel.: (+48) 12 430 70 11 w. 203

Zarząd Koła Zakładowego Nr 5

Wesołowski Krzysztof - przewodniczący

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 2

 przy Exalo Drilling SA

ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków

tel.: (+48) 12 619 74 08

Zarząd Koła Zakładowego Nr 2

Brach Franciszek - przewodniczący

Komisja Rewizyjna

X

Delegaci do WZDO

XX, XX

Koło Zakładowe Nr 4

na wydziale GGiOŚ AGH

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

tel.: (+48) 12 617 38 49

Zarząd Koła Zakładowego Nr 4

Czopek Barbara - przewodnicząca

 
Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 6

Absolwentów Zagranicznych Uczelni Naftowych

ul. Urzędnicza 38/4, 30-048 Kraków

tel.: (+48) 12 633 38 86

Zarząd Koła Zakładowego Nr 6

Cygan Ryszard

 

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 7

Seniora Naftowca

 ul. Łukasiewicza 1/W 109

tel.: (+48) 12

Zarząd Koła Zakładowego Nr 7

Rudzik Lucjan - przewodniczący

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

bottom of page