top of page

W Oddziale w Krośnie działają następujące Koła Zakładowe:

Koło Zakładowe Nr 1

"INiG Krosno"

przy Instytucie Nafty i Gazu - PIB O/Krosno

Zarząd Koła Zakładowego Nr 1

Andrzej Janocha – Przewodniczący
Sławomir Szuflita – Zastępca Przewodniczącego
Klaudia Wilk – Sekretarz
Mateusz Masłowski – Skarbnik

Stanisław Czenczek – Członek Zarządu

 
Delegaci do WZDO

Jan Lubaś, Dorota Kluk, Zbigniew Skiba, Andrzej Janocha

Zastępcy delegatów:

Sławomir Szuflita, 

Koło Zakładowe Nr 2

"Technologie"

przy PGNiG Technologie S.A. w Krośnie

Zarząd Koła Zakładowego Nr 2

Krzysztof Knap – Przewodniczący
Waldemar Krygowski – Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Giermańska – Sekretarz

Władysłąw Wanat – Skarbnik
Mariusz Bałuka – Członek Zarządu
 

Delegaci do WZDO

Waldemar Krygowski, Grzegorz Lepucki, Artur Tomasik, Marcin Szetlak, Katarzyna Giermańska, Stanisław Józefczyk

Koło Zakładowe Nr 3

"RN Jedlicze"

przy Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze

Zarząd Koła Zakładowego Nr 3

Sławomir Majerski – Przewodniczący KZ

Anna Lorenc – Sekretarz

Przemysław Tylka – Członek Zarządu

Ryszard Łuszcz – Członek Zarządu

 

Delegaci do WZDO

Sławomir Majerski, Anna Lorenc, Przemysław Tylka

Zastępcy delegatów:

Ryszard Łuszcz, Krzysztof Janas, Wiesław Kubit

 

Koło Zakładowe Nr 4

"ZG Jasło"

przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle

Zarząd Koła Zakładowego Nr 4

Grzegorz Głowacki – Przewodniczący
Krzysztof Kalisz – Zastępca Przewodniczącego
Agata Karamon – Sekretarz
Pętlak Tomasz – Skarbnik
Jan Janocha – Członek Zarządu
Józef Kaczor – Członek Zarządu

Delegaci do WZDO

Grzegorz Głowacki, Wiesław Karamon, Andrzej Data, Jan Janocha, Krzysztof Kalisz,Ewelina Bator

Zastępcy delegatów:

Jerzy Marszałek, Józef Kaczor, Jerzy Macieik, Zbigniew Knapik, Ryszard Śliż

Koło Zakładowe Nr 5

"Exalo"

przy Exalo Drilling S.A. 

Zarząd Koła Zakładowego Nr 5

Paweł Krakowiecki – Przewodniczący

Kazimierz Macnar – Z-ca Przewodniczącego

Tomasz Barszcz – Sekretarz

Józef Ryl – Skarbnik

Robert Wrzask – Członek Zarządu

Delegaci do WZDO

Władysław Kozioł, Paweł Krakowiecki, Robert Wrzask, Czesław Szmyd, Jakub Janas, Tomasz Barszcz, Jan Sęp, Zygmunt Sobka

Zastępcy delegatów: 
Józef Ryl, Kazimierz Macnar

Koło Zakładowe Nr 6

przy Klubie Seniora Naftowca

Zarząd Koła Zakładowego Nr 6

Adam Janas – Przewodniczący
Władysław Sitek – Z-ca Przewodniczącego
Czesław Michalski – Z-ca Przewodniczącego 
Halina Porzak – Skarbnik
Tadeusz Łaskoś – Członek Zarządu
Stanisław Malinowski – Członek Zarządu

 

Delegaci do WZDO

Adam Janas, Władysław Sitek, Tadeusz Laskoś

bottom of page