© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25 

W Oddziale w Krośnie działają następujące Koła Zakładowe:

Koło Zakładowe Nr 1

"INiG Krosno"

przy Instytucie Nafty i Gazu - PIB O/Krosno

Zarząd Koła Zakładowego Nr 1

Andrzej Janocha – Przewodniczący
Dorota Kluk – Członek Zarządu
Klaudia Wilk – Członek Zarządu
Sławomir Szuflita – Członek Zarządu

 
Delegaci do WZDO

Jan Lubaś, Alfons Dudek, Andrzej Janocha, Mariusz, Miziołek, Dorota Kluk, 

Zastępcy delegatów:

Sławomir Szuflita, Klaudia Wilk

Koło Zakładowe Nr 3

"Naftomontaż"

przy PGNiG Technologie S.A. w Krośnie

Zarząd Koła Zakładowego Nr 3

Krzysztof Knap - Przewodniczący

Katarzyna Giermańska - Sekretarz

Mariusz Bałuka - Członek Zarządu

Paweł Pisera - Członek Zarządu

 

Delegaci do WZDO
Katarzyna Giermańska, Mariusz Bałuka, Andrzej Liput, Paweł Pisera, Roman Kasła

Koło Zakładowe Nr 5

"RN Jedlicze"

przy Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze

Zarząd Koła Zakładowego Nr 5

Sławomir Majerski - Przewodniczący KZ

Małgorzata Brela - Członek Zarządu

Anna Lorenc - Członek Zarządu

Paweł Maciejowski - Członek Zarządu

 

Delegaci do WZDO

Małgorzata Brela, Paweł Maciejowski, Janusz Znój, Grzegorz Nieradka, 

Zastępcy delegatów:

Sławomir Majerski, Anna Lorenc

 

Koło Zakładowe Nr 7

"ZRG Krosno"

przy EXALO DRILLING S.A. CENTRUM KROSNO

Zarząd Koła Zakładowego Nr 7

Paweł Krakowiecki – Przewodniczący

Robert Wrzask – Z-ca przewodniczącego

Gracjan Jankowski – Sekretarz

Jarosław Szmyd – Członek Zarządu

Michał Dudek – Członek Zarządu

Delegaci do WZDO

Urszula Woźniak, Janusz Pudło, Andrzej Grasela, Władysław Kozioł,
 Wacław Jankowski, Robert Wrzask, Paweł Krakowiecki, Piotr Szmyd,

Zastępcy delegatów: 
Edward Klecha, Łukasz Łuszcz

Koło Zakładowe Nr 2

"Naftomet"

przy PGNiG Technologie S.A. w Krośnie

Zarząd Koła Zakładowego Nr 2

Waldemar Krygowski - przewodniczący
Paweł Pelczar - I zastępca
Grzegorz Lepucki - II zastępca
Ewa Sanecka - sekretarz
Kazimierz Kaczkowski - członek Zarządu
Jan Kielar - członek Zarządu
Witold Szajna - członek Zarządu

 

Delegaci do WZDO
Kazimierz Kaczkowski, Waldemar Krygowski, Grzegorz Lepucki, Paweł Pelczar, Ewa Sanecka, Artur Tomasik

Koło Zakładowe Nr 4

"PNiG Jasło" 
przy EXALO DRILLING S.A. CENTRUM JASŁO

Zarząd Koła Zakładowego Nr 4

Kazimierz Macnar – Przewodniczący
Mirosłąw Stal – Członek Zarządu
Tomasz Wójtowicz – Członek Zarządu
Tomasz Caban – Członek Zarządu
Kazimierz Bosak – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Łukasz Urban
Zbigniew Dyląg

Delegaci do WZDO
Kazimierz Macnar, Mirosłąw Stal, Tomasz Wójtowicz, 
Tomasz Caban, Kazimierz Bosak

Koło Zakładowe Nr 6

"ZG Jasło"

przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle

Zarząd Koła Zakładowego Nr 6

Grzegorz Głowacki – Przewodniczący
Wiesław Karamon – Z-ca przewodniczącego
Jan Janocha – Sekretarz
Krzysztof Kalisz – Skarbnik
Jan Krzyżak – Członek Zarządu
Józef Kaczor – Członek Zarządu

Delegaci do WZDO

Wiesław Karamon, Janusz Zawisza, Andrzej Data, Jan Janocha, Józef Kaczor, Zdzisław Płoch, Krzysztof Kalisz,

Jan Krzyżak, 

Zastępcy delegatów:

Jan Liszka, Józef Mąka

Koło Zakładowe Nr 8

Koło Seniora Naftowca

Zarząd Koła Zakładowego Nr 8

Adam Janas – Przewodniczący
Władysław Sitek – Z-ca Przewodniczącego
Czesław Michalski – Z-ca Przewodniczącego
Józef Urban – Sekretarz 
Halina Porzak – Skarbnik
Maria Gajewska – Członek Zarządu
Tadeusz Łaskoś – Członek Zarządu
Jan Wyderka – Członek Zarządu
Tadeusz Zawiliński – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Edward Woźniak – Przewodniczący
Anna Wyderka – Członek 
Jan Wojnar – Członek

 

Delegaci do WZDO

Małgorzata Brela, Paweł Maciejowski, Janusz Znój, Grzegorz Nieradka, 

Zastępcy delegatów:

Sławomir Majerski, Anna Lorenc