top of page

W Oddziale w Tarnowie działają następujące Koła:

Informacje o bieżącej działalności poszczególnych Kół znajdują się w aktualnościach Oddziału.

Koło Zakładowe Nr 1

 

Zarząd Koła Zakładowego Nr 1

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 3

Zarząd Koła Zakładowego Nr 3

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 4

Zarząd Koła Zakładowego Nr 4

ł

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 6

Zarząd Koła Zakładowego Nr 6

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 8

 

Zarząd Koła Zakładowego Nr 8

Komisja Rewizyjna

 

Delegaci do WZDO

Koło Zakładowe Nr 5

Zarząd Koła Zakładowego Nr 5

 
Delegaci do WZDO

w

Koło Zakładowe Nr 7

Zarząd Koła Zakładowego Nr 7

 

Delegaci do WZDO

- Przewodniczący

- Z-ca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Skarbnik

- Członek

- Przewodnicząca

- Sekretarz

- Członek

Koło Zakładowe Nr 10

 

Zarząd Koła Zakładowego Nr 10

Komisja Rewizyjna

 

 

Delegaci do WZDO

bottom of page