top of page

Zgodnie ze Statutem SITPNiG władzami i organami Oddziału są: walne zgromadzenie członków Oddziału bądź walne zgromadzenie delegatów Oddziału zwane w skrócie WZDO – najwyższa władza Oddziału SITPNiG oraz zarząd Oddziału nazywany w skrócie ZO. Organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO a organem orzekającym w sprawie etyki jest sąd koleżeński Oddziału zwany w skrócie SKO.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi: Prezes, członkowie wybrani przez WZDO oraz przewodniczący zarządów Kół. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz członków, którzy wraz z Prezesem Oddziału stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.

W dniu 27 maja 2016 r odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Gorlicach, podczas którego Delegaci wszystkich Kół Zakładowych, wybrani w trakcie przeprowadzonej w I kwartale tego roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach, dokonali wyboru Władz Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Gorlicach

ul.  Gorlice

gorlice@sitpnig.pl 

Stanisław Mitoraj1.jpg

Stanisław Mitoraj

Prezes Oddziału

Miłosz Muzyka

Wiceprezes Oddziału, Sekretarz, Przewodniczący Koła nr 2

Anita Dygoń

Członek Zarządu Oddziału

Leszek Druciak.jpg

Leszek Druciak

Członek Zarządu Oddziału,

Andrzej Drzymała

Wiceprezes Oddziału, Przewodniczący Koła nr 1

Zdzisława Martyka

skarbnik Oddziału,

Bal Wiesław.jpg

Wiesław Bal

Członek Zarządu Oddziału,

Gawel Przemysław.jpg

Przemysław Gaweł

Członek Zarządu Oddziału,

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Gorlicach

Jerzy Czajka

Ryszard Pieniądz

Wacław Borcz

-  Przewodniczący

-  Z-ca przewodniczącego

-  Członek

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Gorlicach

Stanisław Kuk

Piotr Korzec

Jerzy Muzyka

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

Delegaci Oddziału na WZD SITPNiG

Piotr Dziadzio, Andrzej Drzymała

bottom of page